Haetaan haastateltavia vieraannuttamista koskevaa opinnäytetyötä varten

Oletko vanhempi, jolla on kokemusta vieraannuttamisen kohteeksi joutumisesta ja sen vaikutuksista omaan hyvinvointiin? Löysitkö apua tilanteeseesi? Haluaisitko kertoa kokemuksistasi ja osallistua tutkimukseen? Sosionomiopiskelija Juhani Kaasinen Laurea-ammattikorkeakoulusta etsii haastateltavia vieraannuttamista koskevaa opinnäytetyötään ja sen tuloksena syntyvää opaskirjaa varten. Seuraavassa on Juhanin kirjoittama saatekirje, jossa on lisätietoa työstä ja osallistumisohjeet. *** "Hyvä...