Elatustuen ja -avun määrä nousee vuoden 2022 alussa noin 3,13 prosentilla

Elatustuki ja elatusapu nousevat vuoden 2022 alussa elinkustannusindeksin muutoksen vuoksi, tiedottaa Kela. Elatusapu ja -tuki ovat sidoksissa elinkustannusindeksiin, joka 1.1.2022 alkaen noin 3,13 prosentilla. Näin ollen täysimääräinen elatustuki vuoden 2022 alusta alkaen on 172,59 euroa jokaista lasta kohden. Tuen määrä nousee edellisvuodesta 5,24 eurolla. Kela huomioi indeksikorotukset automaattisesti. Elinkustannusindeksin nousu...