”Moraalifilosofian näkökulmasta lapsen ja vanhemman vastakkainasettelu tuomioistuimessa luo oikeudenmukaisuuden ongelman”

Annina Rantalahti Lakiasiaintoimisto Suometar Oy:stä kannattaa Elatusvelvollisten Liiton kansalaisaloitetta lapsen elatuslain uudistamiseksi. Annina on perhejuridiikan asiantuntija, joka on ollut lähi- ja etävanhemmuuteen sekä lasten asioihin liittyvien asioiden kanssa tekemisissä useiden vuosien ajan. Kysyimme Anninalta, mihin asioihin aloitteemme hänen mielestään toisi parannusta. Miksi kannatat lapsen elatuslain uudistamista koskevaa kansalaisaloitettamme? Kannatan elatuslain...