Lakiehdotus verotuksen elatusvelvollisuusvähennystä koskien

Elatusvelvollisten Liitto ehdottaa muutosta verotuksen elatusvelvollisuusvähennykseen. Tuloverolain 127 §:n mukaan verovelvollisen, joka on verovuonna suorittanut lapsen elatusta koskevan lainsäädännön mukaisella sopimuksella tai tuomiolla vahvistettua elatusapua, ansiotulosta valtiolle suoritettavasta tuloverosta vähennetään kahdeksasosa hänen verovuonna maksamansa elatusavun määrästä, kuitenkin enintään 80 euroa alaikäistä lasta kohden. Jos vanhempi maksaa elatusmaksun kertamaksuna, elatusvelvollisuusvähennys myönnetään...

Opinnäytetyö: Etä-äitikin on hyvä äiti – etä-äitien omia kokemuksia

Janina Ristolaisen tekemä opinnäytetyö koskien etä-äitien omia kokemuksia etä-äitiydestä, tuen tarpeesta sekä ympäristön suhtautumisesta on valmis ja luettavissa Theseus-palvelussa. Tavoitteena oli tuoda esille myös sellaista tietoa, joka normalisoisi etä-äitiyttä. Opinnäytetyö toteutettiin yhteistyössä Elatusvelvollisten Liiton kanssa. Etä-äitien kokemuksiin etävanhemmuduesta vaikutti etenkin se, oliko päätös lapsen asumis- ja huoltajuusjärjestelyistä tehty yhteisesti toisen...

Kiitos ”Laki lapsen elatuksesta” -kansalaisaloitteen kannattajille

Kiitos kaikille 3 614 henkilölle, jotka kannatitte "Laki lapsen elatuksesta" -kansalaisaloitettamme Nimienkeräys on nyt päättynyt, mutta työ jatkuu. Tarve elatuslain uudistamiselle on laajasti huomioitu ja oikeusministeriöstäkin on viestitetty, että lain uudistaminen lisättäisiin seuraavalla hallituskaudella lakihankkeiden joukkoon. Myös jokainen aloitteellemme annettu ääni lisää muutostarpeen painoarvoa. Olemme keränneet kaikki saamamme palautteet ja...

Elatusvelvollisten Liiton jäsenkirje 1/2022

Hyvää kevättä Elatusvelvollisten Liitosta! Alkuvuosi 2022 on ollut tehokasta aikaa liiton toiminnassa. Lapsiperheen erokirja -hankkeemme edistyy hyvää vauhtia ja kansalaisaloitteemme myötä olemme päässeet uutisiin saakka. Uusia yhteistyökumppaneita on löytynyt niin yhteisen asian eteen työskentelevistä järjestöistä, yksityishenkilöistä kuin myös isommista verkostoista. Yhä useammat vanhemmat ovat myös löytäneet meidät, minkä myötä neuvontayhteydenottojenkin...

Perinnönjako uusperheessä

Uusperheessä on usein se tilanne, että vanhemmilla on sekä yhteisiä lapsia että lapsia entisten kumppaneiden kanssa. Perintökaaren mukaan lapsi perii vain oman vanhempansa. Myös kuolemaan päättyneen avioliiton jälkeen täytyy suorittaa omaisuuden ositus puolisoiden välillä ennen perinnönjakoa. Mikäli ensiksi kuolleen puolison netto-omaisuus on suurempi kuin leskellä, tulee kuolinpesän suorittaa tasinkoa leskelle....

Jäsenlehtemme kevään numero on ilmestynyt!

Elatusvelvollinen – Uusperheellinen -jäsenlehden numero 1/2022 sisältää juttua mm. elatusavun muuttamisesta vuoroasumistilanteessa, vieraannuttamisesta, kansalaisaloitteestamme sekä paljon muusta. Jäsenemme saavat lehden neljä kertaa vuodessa kotiin postitettuna.