Perinnönjako uusperheessä

Uusperheessä on usein se tilanne, että vanhemmilla on sekä yhteisiä lapsia että lapsia entisten kumppaneiden kanssa. Perintökaaren mukaan lapsi perii vain oman vanhempansa. Myös kuolemaan päättyneen avioliiton jälkeen täytyy suorittaa omaisuuden ositus puolisoiden välillä ennen perinnönjakoa. Mikäli ensiksi kuolleen puolison netto-omaisuus on suurempi kuin leskellä, tulee kuolinpesän suorittaa tasinkoa leskelle....