Lasten ja nuorten mielenterveyspalvelut kuntoon

Elatusvelvollisten Liitto korostaa julkilausumassaan, että maamme tulevaisuus on lapsissa ja nuorissa. Heidän terveydestään riippuu jatkossa meidän kaikkien hyvinvointi. Maassamme on lähes 20 000 lasta ja nuorta sijoitettuna kodin ulkopuolelle. Sijoitettujen määrä on lisääntynyt vuosittain 2–5 prosenttia. Noin 20–25 prosenttia nuorista kärsii jostain mielenterveyden häiriöstä. Masennusoireilua esiintyy yli 20 prosentilla nuorista....

Haemme järjestösihteeriä vanhempainvapaan sijaisuuteen

Elatusvelvollisten liitto ry on valtakunnallinen lastensuojelu- ja edunvalvontajärjestö, jonka tavoitteena on edistää lapsen oikeutta säilyttää hyvät suhteet molempiin vanhempiin myös eron jälkeen. Liitto ja sen 17 jäsenyhdistystä ympäri Suomen tarjoavat jäsenilleen neuvontaa ja vertaistukea sekä järjestävät tapahtumia. Elatusvelvollisten liiton toimintaa tukee Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA. Elatusvelvollisten Liitto hakee järjestösihteeriä...

Kansainvälinen poikien päivä 16.5.

Kansainvälinen poikien päivää vietetään tänään 16.5. Mutta tietääkö sitä juuri kukaan ja tuodaanko sitä esille julkisuudessa? Poikien päivä on unohdettu, vaikka nimenomaan pojat ovat huomattavasti syrjäytyneempiä kuin tytöt, joiden päivää vietetään 11.10. Poikien kuolleisuus nuorena on suurempaa kuin tyttöjen ja poikien osuus lukiolaisista ja jatko-opiskelijoista on vuosi vuodelta vähentynyt. Poikien...

Opinnäytetyö: Vanhempien kokemuksia pitkittyneen huoltoriidan vaikutuksista heidän työelämäänsä

Elina Illikainen Laurea-ammattikorkeakoulusta tarkasteli opinnäytetyössään vanhempien kokemuksia pitkittyneen huoltoriidan vaikutuksista heidän työelämäänsä. Tavoitteena oli syventää ymmärrystä kodin ja työn välisen rajan ylittämisprosessista huoltoriitaan liitttyvän kriisiajanjakson aikana sekä selvittää, miten työyhteisössä voitaisiin tukea vanhemman työssäjaksamista. Tutkimustulosten perusteella voidaan todeta, että pitkittynyt huoltoriita vaikuttaa vanhempien toimintakykyyn monella tapaa ja pitkäaikaisesti. Työn tuloksista...