Ehdotus lapsen elatusapua koskevan lainsäädännön uudistamiseksi

Elatusvelvollisten Liitto ehdottaa uudistusta lapsen elatusapua koskevaan lainsäädäntöön.

Liitto on tehnyt marraskuussa 2020 ehdotuksen elatusapua koskevan lainsäädännön uudistamiseksi. Lakiehdotus perusteluineen on lähetetty eteenpäin oikeusministeriölle ja eduskuntapuolueille.

Ehdotuksessa Elatusvelvollisten Liitto ry esittää, että lainvalmistelutyöhön vuosina 2021-2022 sisällytetään seuraavat tärkeät lakiuudistukset:

– lapsen elatusapua ja elatustukea koskevien lakien uudistaminen

– asetus elatusavun suuruuden määrittelemiseksi

– säännökset oikeudenkäyntikäyntikuluista lapsen elatusta koskevissa asioissa

Liitto katsoo, että nämä uudistukset olisivat omiaan parantamaan lasten ja vanhempien asemaa eron jälkeen. Uudistukset vähentäisivät myös oikeudenkäyntien määrää ja kestoa ja vaikuttaisivat siten myös valtion menoja säästävästi.

Seuraamme ehdotuksen etenemistä.