Elatustuen ja -avun määrä nousee vuoden 2022 alussa noin 3,13 prosentilla

Elatustuki ja elatusapu nousevat vuoden 2022 alussa elinkustannusindeksin muutoksen vuoksi, tiedottaa Kela.

Elatusapu ja -tuki ovat sidoksissa elinkustannusindeksiin, joka nousi 1.1.2022 alkaen noin 3,13 prosentilla. Näin ollen täysimääräinen elatustuki vuoden 2022 alusta alkaen on 172,59 euroa jokaista lasta kohden. Tuen määrä nousee edellisvuodesta 5,24 eurolla.

Kela huomioi indeksikorotukset automaattisesti.

Elinkustannusindeksin nousu nostaa myös elatusapua, joten elatusvelvollisen* on maksettava elatusapua 1.1.2022 alkaen noin 3,13 prosenttia enemmän.

Laskukaava on seuraavanlainen: elatusapu vuonna 2021 x (2041:1979) = maksettavan elatusavun määrä vuonna 2022.

*Tässä yhteydessä elatusvelvollisella viitataan elatusapua maksavaan vanhempaan.