Elatusvelvollisten Liiton jäsenkirje 1/2022

Hyvää kevättä Elatusvelvollisten Liitosta!

Alkuvuosi 2022 on ollut tehokasta aikaa liiton toiminnassa. Lapsiperheen erokirja -hankkeemme edistyy hyvää vauhtia ja kansalaisaloitteemme myötä olemme päässeet uutisiin saakka. Uusia yhteistyökumppaneita on löytynyt niin yhteisen asian eteen työskentelevistä järjestöistä, yksityishenkilöistä kuin myös isommista verkostoista. Yhä useammat vanhemmat ovat myös löytäneet meidät, minkä myötä neuvontayhteydenottojenkin määrä on kasvanut. 

Euroopassa eletään nyt epävarmoja aikoja. Venäjän hyökkäys Ukrainaan herättää monenlaisia ajatuksia, huolta ja pelkoa. Täällä Suomessa sodasta kertovat uutiset myös hämmentävät ja pelottavat helposti lapsia ja nuoria. Monet lapset törmäävät väistämättä sotatoimiin liittyvään materiaaliin esimerkiksi sosiaalisessa mediassa.

Aikuisilla onkin nyt tärkeä tehtävä vastata lasten ja nuorten kysymyksiin ja luoda turvallisuudentunnetta. Lapselle tulee kertoa, etteivät uutisissa nähdyt asiat uhkaa hänen turvallisuuttaan. Ikätasosta riippuen lapsen somen käyttöä voi olla syytä rajoittaa. Vaikka sota huolettaa monia aikuisiakin, tulee heidän välttää tartuttamasta omia pelkojaan lapseen. Aikuisten väliset sotaan liittyvät keskustelut ovat myöskin käytävä lapsen kuuloetäisyyden ulkopuolella.

Verkkosivuiltamme löytyy erilaisia linkkejä, joista saa lisätietoa ja konkreettisia vinkkejä lapsen pelkojen käsittelyyn.

Lapsiperheen erokirja -hanke

Vuonna 2021 aloitimme Lapsiperheen erokirja -hankkeen, jonka tuotoksena syntyy lapsiperheitä ja eroa käsittelevä kirja. Kirjahankkeen tehtävänä on vähentää erojen haittoja tuottamalla ja jakamalla asiasta tietoa. Teos tulee koostumaan eri asiantuntijoiden artikkeleista sekä yksityishenkilöiden (vanhempien) vertaistuellisista kirjoituksista.

Teoksen tavoiteltu valmistumisajankohta on syksyllä 2022. Kirja painetaan ja siitä tehdään sähköinen versio, joka on ilman lisäkuluja kaikkien saatavilla. Ennen tätä hankkeen piirissä valmistuu myös podcast, joka julkaistaan kevään aikana.

Viime syksynä hankkeen projektityöntekijänä aloitti Nina Linnovaara. Nina toimii kustannustoimittajan roolissa, eli lukee ja editoi kirjoituksia, on yhteydessä kirjoittajiin ja huolehtii teoksen markkinoinnista. Ja paljon muutakin! Lisää kirjahankkeen kuulumisia voit lukea jäsenlehtemme numerosta 1/2022.

Jäsenyhdistykset

Liitollamme on 17 jäsenyhdistystä ympäri Suomen. Kaikki jäsenemme kuuluvat jäsenyhdistyksiin oman paikkakuntansa tai toiveensa perusteella. Jäsenyhdistyksiä on Etelä-Karjalan, Etelä-Pohjanmaan, Helsingin, Joensuun, Kemin, Keski-Suomen, Kotkan, Kuopion, Lapin, Lounais-Suomen, Mikkelin, Oulun, Päijät-Hämeen, Pirkanmaan, Satakunnan, Ylä-Kainuun ja Ahvenanmaan seuduilla.

Kolme jäsenmääriltään suurinta yhdistystä ovat Helsingin Seudun Elatusvelvolliset ry, Pirkanmaan Elatusvelvolliset ry sekä Keski-Suomen Elatusvelvolliset ry. Muiden yhdistysten jäsenmäärässä tapahtuu parhaillaan nousua, joten nyt on oikea aika tehostaa yhdistysten toimintaa. Tähän tarvitaan aktiivisia jäseniä, jotka ovat halukkaita toimimaan yhdistyksissä hallituksen jäseninä ja muina vapaaehtoisina.

Liitolta saa monipuolista tukea yhdistyksen aktivoimiseksi, kuten neuvontaa, apua kokousten järjestämisessä ja jäsenten kontaktoinnissa, malliasiakirjoja sekä toiminta-avustusta. Tarvittaessa liiton toimihenkilö voi tulla mukaan perustaviin kokouksiin.

Vielä tämän kevään aikana on tulossa ainakin Helsingin, Lounais-Suomen ja Kuopion paikallisyhdistysten vuosikokoukset. Liiton kevätkokous järjestetään Helsingissä lauantaina 23.4.2022.

Jos olet kiinnostunut toimimaan yhdistysaktiivina yhteisten asioidemme eteen, niin ole yhteydessä liiton toimistoon.

Kansalaisaloite lapsen elatuslain uudistamiseksi

Keräämme 9.4.2022 asti nimiä lapsen elatuslain uudistamista koskevaan kansalaisaloitteeseemme. Aloitteen tarkoituksena on korjata elatuslain ja oikeusministeriön elatusapuohjeen isoimmat epäkohdat. Elatusavun määrittelyssä on mahdollistettava tapauskohtainen kohtuusharkinta kaavamaisen matematiikan sijaan.

Esitämme myös, että lapsen laaja luonapito ja vuoroasuminen huomioitaisiin nykyistä oikeudenmukaisemmin elatusavun tarvetta ja määrää arvioitaessa.

Lisäksi elatusapuasioissa oikeudenkäyntikulujen osalta tulisi noudattaa samoja sääntöjä kummankin osapuolen osalta. Nykyinen oikeustila, jossa käytännössä vain etävanhemmalla on kuluriski, on epäoikeudenmukainen ja yhdenvertaisuusperiaatteen vastainen. Vanhemman ja lapsen ei myöskään tulisi joutua käymään oikeutta toisiaan vastaan.

Jokainen voi vaikuttaa allekirjoittamalla ja jakamalla kansalaisaloitelinkkiä eteenpäin:
https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/9073

Lisätietoa aloitteesta löydät myös verkkosivuiltamme.

Vuoden 2022 jäsenmaksut

Kiitämme lämpimästi mukanaolosta kaikkia jäseniä ja muita tukijoitamme. Vuoden 2022 jäsenmaksut lähetettiin joulukuun 2021 aikana. Mikäli jäsenmaksusi on vielä maksamatta, niin muistathan maksaa sen. Näin saat itsellesi jäsenedut ja olet mukana vahvistamassa sanomamme painoarvoa.

Tiedotus

Lähetämme ajankohtaisista asioista sähköisiä tiedotteita niille jäsenille, jotka ovat ilmoittaneet meille sähköpostiosoitteensa.

Tiedotuksemme tapahtuu myös verkkosivullamme (www.elatusvelvolliset.fi) sekä somekanavilla (Facebook, Twitter, Instagram). Facebookissa liitolla on myös vertaistukiryhmä, joka löytyy nimellä ”Elatusvelvollisten vertaistukiryhmä”.

Tärkein tiedotusvälineemme on edelleen Elatusvelvollinen – Uusperheellinen -lehti. Pienellä jäsenmaksulla saat lehden itsellesi kotiin neljä kertaa vuodessa. Vuoden ensimmäinen jäsenlehti (1/2022) on juuri postitettu jäsenille, joten tarkkailehan postiasi!

Mukavaa kevättä kaikille jäsenillemme!

Elatusvelvollisten Liitto ry