Puheenjohtaja Ahti Hurmalainen on valittu sosiaaliturvauudistusta käsittelevään työryhmään

Työvaliokunta on hyväksynyt TANE:n (Tasa-arvoasiain neuvottelukunta) sosiaaliturvauudistusta käsittelevän työryhmän kokoonpanon. Elatusvelvollisten Liiton puheenjohtaja Ahti Hurmalainen on valittu yhdeksi työryhmän kymmenestä jäsenestä. Työryhmä kokoontuu ensimmäiseen kokoukseensa elo-syyskuussa.