Elatusvelvollisten Liitto on hyväksytty Lapsen oikeuksien viestintäverkoston jäseneksi

Elatusvelvollisten Liitto ry on hyväksytty marraskuussa 2021 jäseneksi kansalliseen Lapsen oikeuksien viestintäverkostoon. Verkosto muodostuu valtion ja kirkon toimijoista, lapsi- ja nuorisojärjestöistä sekä lapsiasiavaltuutetun toimistosta. Jäsenet ovat vakiintuneita toimijoita, joiden työssä lapsen oikeudet näkyvät ja joilla on rooli lapsen oikeuksien viestinnässä.

Lapsen oikeuksien viestintäverkoston tavoitteena on lisätä YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen tunnettavuutta, edistää lapsen oikeuksien toteutumista sekä tuoda esiin lapsen oikeuksien näkökulmia julkisessa keskustelussa. Verkoston jäsenet tiedottavat lapsen oikeuksista, osallistuvat verkoston kokouksiin ja tapahtumiin sekä viestintä- ja koulumateriaalien suunnitteluun ja toteutukseen.

Lapsen oikeuksien viestintäverkoston toimintaa rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö ja Lastensuojelun Keskusliitto. Toimintaa ohjaa Lastensuojelun Keskusliitto ja verkoston ohjausryhmä.

Viestintäverkosto toteuttaa vuosittain Lapsen oikeuksien toiminnallista teemaviikkoa, jonka tavoitteena on lisätä YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen tunnettavuutta erityisesti lasten ja nuorten keskuudessa. Vuonna 2021 Lapsen oikeuksien viikkoa vietetään 15.-21.11. teemalla ”Lapsen oikeus hyvään kohteluun”.

Lue lisää Lapsen oikeudet -sivuston verkkosivuilla:

Lapsen oikeuksien viestintäverkosto

Lapsen oikeuksien viikko