Elatusvelvollisten Liitto ry:n jäsenkirje 1/2021

Tervehdys!

Vuosi 2020 on takana ja nyt eletään jo kevättä 2021. Tilanne näyttää kuitenkin hyvin samalta kuin vuosi sitten. Suomi on nyt poikkeusoloissa, aivan kuten viime keväänäkin. Koronatartunnat ovat huipussaan, rajoituksia on tiukennettu ja ihmiskontakteja vältellään. Suunnittelussa toistuu valmistelun, siirtelyn ja perumisen kaava. Kauan odotetut, koronaviruksen vastaiset rokotukset aloitettiin loppuvuodesta 2020. Viruksen voittaminen osoittautui kuitenkin paljon odotettua monimutkaisemmaksi.

Vaikka korona sekoitti koko viime vuoden, toi se tullessaan jotain mukavaakin. Kun julkisia tiloja on vältelty, ovat ihmiset löytäneet luonnon. Talvi tarjosi mahdollisuuden monelle hienolle talviurheilulajille. Ja tarjoaa edelleen! Hiihtovälineet ostettiin kaupoista loppuun ja avantouintiyhdistyksiin satoi jäsenhakemuksia. Sekä luonnon näkeminen että luonnossa liikkuminen lisäävät hyvinvointiamme usein eri tavoin. Lähdetään siis luontoon!

Toiminta ja tapahtumat

Elatusvelvollisten liitto teki loppuvuodesta 2020 lakiehdotuksen, joka koskee epäkohtia elatustukilaissa sekä laissa lapsen elatuksesta. Ehdotus kattaa seuraavat lakiuudistukset: lapsen elatusapua ja elatustukea koskevien lakien uudistaminen, asetus elatusavun suuruuden määrittelemiseksi sekä säännökset oikeudenkäyntikäyntikuluista lapsen elatusta koskevissa asioissa.

Ehdotus on otettu vastaan oikeusministeriössä ja eduskuntapuolueissa. Elatuslainsäädännön uudistustarvetta ei ole tämänhetkiseen hallitusohjelmaan sisällytetty. Siksi teemme työtä sen eteen, että lakiehdotuksemme sisällytetään lainvalmistelutyöhön. Uudistustarve on huomioitu oikeusministeriössäkin, joka ottaa esityksemme huomioon elatuslainsäädäntöä uudistaessa.

Koronapandemia rajoittaa tapahtumiamme myös tänä vuonna. Monet maakunnat ovat ottaneet käyttöön kuuden henkilön kokoontumisrajoitukset, mistä syystä tapahtumia ei voida järjestää normaalisti. Tarkoituksenamme on kuitenkin järjestää webinaari uudistuneesta lapsenhuoltolaista ja sen oikeuskäytännöistä yhdessä Helsingin Seudun Elatusvelvolliset ry:n kanssa. Suunnittelemme ainakin kesälle myös perhetapahtumia, jotka järjestetään koronan asettamien mahdollisuuksien mukaan.

Tukimateriaali eronneille vanhemmille

Viime vuonna valmistunut Lapsiperheen ero-oppaamme sai positiivisen vastaanoton ja paljon kiitosta. Oppaan ovat kokeneet hyödylliseksi niin jäsenemme kuin monet eroperheiden kansa työskentelevät tahot. Pian opas on luettavissa myös digiversiona pientä korvausta vastaan. Jäsenille opas on aina ilmainen.

Tällä hetkellä suunnittelemme kirjaa eronneiden vanhempien avuksi. Kirja on kattavampi versio ero-oppaasta, sisältäen juridisten tekstien lisäksi myös enemmän käytännönläheistä tietoa. Kirjan valmistumisajankohta riippuu avustusten saamisesta.

Opinnäytetyö uudistuneesta lapsenhuoltolaista ja käräjätuomareiden mielipiteistä

Tradenomiopiskelija Julia Huovinen Laurea-ammattikorkeakoulusta teki opinnäytetyön nimeltä ”Lapsenhuoltolain uudistus 1.12.2019 ja lakimuutosten vaikutukset käräjätuomareiden näkökulmasta”. Työn toimeksiantajana toimi Elatusvelvollisten Liitto ry.

Huovisen työ on empiirinen oikeustutkimus. Työn tarkoituksena oli perehtyä uusittuihin lainkohtiin ja selvittää lakimuutosten vaikutuksia. Lisäksi työssä selvitettiin käräjätuomareiden tyytyväisyyttä uudistettua lakia ja sen tuomia muutoksia kohtaan. Työ sisältää otteita tuomareiden haastatteluista.

Opinnäytetyön valmistuessa ei ollut löytynyt tutkimuksia, jotka käsittelisivät uudistunutta lapsenhuoltolakia sen voimaantulon jälkeen. Työ tarjoaa siis ensikatsauksen käräjätuomareiden kokemuksiin ja näkemyksiin lakiuudistuksesta. Koko opinnäytetyö on luettavissa theseus.fi-sivustolla.

Tiedotus

Tiedotuksemme tapahtuu jäsenkirjeillä, verkkosivullamme (www.elatusvelvolliset.fi) sekä somekanavilla (Facebook, Twitter, Instagram). Facebookissa liitolla on myös vertaistukiryhmä, joka löytyy nimellä ”Elatusvelvollisten vertaistukiryhmä”.

Tärkein tiedotusvälineemme on edelleen Elatusvelvollinen – Uusperheellinen -lehti, joka ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Digitalisoituneessa maailmassa lehti on asia, jota pidetään kädessä ja luetaan rauhassa. Vuoden ensimmäinen numero on postitettu tällä viikolla.

Ps. Vuoden 2021 jäsenmaksut on lähetetty jäsenistölle. Olethan sinäkin mukana maksamalla jäsenmaksusi vuodelle 2021. Näin takaat liiton painoarvon ja saat jäsenyyden edut.

Aurinkoista kevättä!
Elatusvelvollisten Liitto ry