Elatusvelvollisten Liitto ry:n jäsenkirje 2/2021

Syksyinen tervehdys Elatusvelvollisten Liitosta!

Helteinen kesä kului kuin hujauksessa. Aurinkoa ja lämpöä riitti enemmän kuin osasi toivoakaan. Säässä ei näkynyt Suomen kesälle tuttua vaihtelevuutta, vaan lähes joka päivä oli täydellinen kesäpäivä. Toivottavasti myös teidän kesänne sujui hyvissä merkeissä, ehditte rentoutua ja tehdä itselle mieluisia juttuja.

Meillä liitossa riittää syksyisin tekemistä. Yleensä elokuun ja lomaltapaluun myötä yhteydenotot meille päin lisääntyvät, ja niin kävi tänäkin vuonna. Paljon uusia jäseniä liittyi myös mukaan toimintaamme. Tällä hetkellä jäsenmäärämme on taas hieman suurempi kuin edellisvuonna samaan aikaan. Kiitämme lämpimästi kaikkia jäseniä ja muita tukijoitamme. Elatusvelvollisten liiton jäsenyys on kannanotto lapsen oikeudesta molempiin vanhempiinsa.

Toiminta

Elatusvelvollisten liitto ry:n kevätkokous pidettiin Helsingissä 19.6.2021. Kokouksen avajaispuheenvuoron piti etäyhteydellä eduskunnan toinen varapuhemies ja kansanedustaja Juho Eerola (ps.). Eerola pitää tekemäämme työtä hyvin tärkeänä ja näkee, että järjestönä meillä on hyvät mahdollisuudet vaikuttaa nykylainsäädännön puutteisiin.

Kevätkokouksessa päätimmekin käynnistää kansalaisaloitemenettelyn lapsen elatusapua koskevan lainsäädännön uudistamiseksi. Kansalaisaloite sisältää kolme osa-aluetta, jotka ovat lapsen elatusapua ja elatustukea koskevien lakien uudistaminen, asetus elatusavun suuruuden määrittelemiseksi sekä säännökset oikeudenkäyntikuluista lapsen elatusapua koskevissa asioissa.

Kansalaisaloiteasiasta löytyy lisää tietoa jäsenlehden numerosta 3/2021. Lehti on lähetetty jäsenillemme, joten tarkkailkaahan postia! Kansalaisaloiteasian etenemisestä tiedotamme myös liiton some-kanavilla ja sähköisillä jäsentiedotteilla.

Syksyn aikana pidämme syyskokouksen, jossa valitaan liiton hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle vuosille 2022-2023.

Lapsiperheen erokirja -hanke

Käynnistimme tänä vuonna hankkeen, jonka tuotoksena syntyy lapsiperheitä ja eroa käsittelevä kirja. Kirjahankkeen tehtävänä on vähentää avioerojen haittoja tuottamalla ja jakamalla asiasta tietoa. Teos tulee koostumaan eri asiantuntijoiden artikkeleista sekä yksityishenkilöiden (vanhempien) kirjoituksista. Vanhempien kirjoitukset tarjoavat vertaistukea ja tosielämän kokemukseen pohjautuvaa asiantuntijuutta lapsiperheiden eroihin liittyvistä asioista.

Ensisijaisesti kirja on tarkoitettu eronneiden vanhempien tueksi, mutta lisäksi se tulee toimimaan hyvänä apuvälineenä myös perheiden ja eronneiden vanhempien kanssa työskenteleville taholle. Kirjasta tehdään painettu versio sekä sähköinen versio, joka on ilman lisäkuluja kaikkien saatavilla. Teoksen tavoiteltu valmistumisajankohta on vuosi 2022.

Opinnäyteyhteistyöt

Toimimme tällä hetkellä useamman opinnäytetyön toimeksiantajana. Sosionomiopiskelija Juhani Kaasinen Laurea-ammattikorkeakoulusta tekee opinnäytetyötä, joka tutkii lapsen vanhemmasta vieraannuttamista sen kohteeksi joutuneiden vanhempien näkökulmasta. Opinnäytetyön tuloksena julkaistaan vieraannuttamista koskeva opas yhteistyössä Elatusvelvollisten liiton kanssa. Oppaan tarkoituksena on kokemusasiantuntijoiden äänellä kuvata vieraannuttamista, sen vaikutuksia omaan hyvinvointiin sekä esitellä keinoja selvitä hankalasta tilanteesta. Kaasisen opinnäytetyön ja oppaan on tarkoitus valmistua vuoden 2021 aikana.

Liiketalouden tradenomiopiskelija Johanna Huhtala Satakunnan ammattikorkeakoulusta tekee opinnäytetyötä lapsen elatusavun muuttamisesta ja elatusapua suorittavan taloudellisesta tappiosta elatuskyvyn alennuttua. Työn on tarkoitus valmistua loppuvuodesta 2021. Huhtalan opinnäytetyöstä kerrotaan tarkemmin jäsenlehtemme numerossa 3/2021.

Opinnäytetöiden valmistumisesta ja muista tekeillä olevista opinnäytetöistä tiedotamme myöhemmin lisää.

Tiedotus

Lähetämme jäsenillemme aina välillä sähköisiä tiedotteita ajankohtaisista asioista, kuten tapahtumista, kokouksista ja haastattelupyynnöistä. Jos haluat vastaanottaa jäsentiedotteita, lähetä sähköpostiosoitteesi osoitteeseen toiminnanjohtaja@elatusvelvolliset.fi.

Tiedotuksemme tapahtuu myös verkkosivullamme sekä somekanavilla (Facebook, Twitter, Instagram). Facebookissa liitolla on myös vertaistukiryhmä, joka löytyy nimellä ”Elatusvelvollisten vertaistukiryhmä”.

Tärkein tiedotusvälineemme on edelleen Elatusvelvollinen – Uusperheellinen -lehti. Pienellä jäsenmaksulla saat lehden itsellesi kotiin neljä kertaa vuodessa.

Hyvää alkanutta syksyä!

Elatusvelvollisten Liitto ry