Elatusvelvollisten Liitto ry:n jäsenkirje 3/2020

Vuosi 2020 on ollut melkoista aikaa. Se on kohdellut ihmisiä eri tavoin – toisia hyvinkin epäreilusti. Se on vaatinut kärsivällisyyttä noudattaa ohjeistuksia, kykyä opetella uutta sekä motivaatiota, vaikka niin moni asia on peruttu. Vuosi 2020 on pistänyt pysähtymään, niin huonossa kuin hyvässäkin. Siinä missä perumiset ja rajoittamiset hankaloittavat arkea ja vapaa-aikaa, ovat ne tarjonneet myös ainutlaatuisia tilaisuuksia rauhoittua. On ollut pakko todeta, että yksin ihminen ei pysty kaikkeen.
Tähän mielentilaan voi yrittää palata sitten, kun korona-aallot ovat lipuneet jo ohi. Pysähtymisen lisäksi korona on tarjonnut ja todennäköisesti tarjoaa lisääkin oppitunteja. Nyt on kuitenkin aika antaa huomio perinteiselle rauhoittumisen ajalle, nimittäin joululle. Lapsille joulu on erityisen iso ja tärkeä juttu. Ja tänäkin vuonna joulua saa ja on tärkeää juhlia omien läheisimpien kanssa (THL:n turvallisen joulunvieton vinkit muistaen).

Toiminta ja tapahtumat

Elatusvelvollisten liitto teki marraskuussa lakiehdotuksen, joka koskee epäkohtia elatustukilaissa sekä laissa lapsen elatuksesta. Ehdotuksessa liitto esittää, että lainvalmistelutyöhön vuosina 2021-2022 sisällytetään seuraavat tärkeät lakiuudistukset: lapsen elatusapua ja elatustukea koskevien lakien uudistaminen, asetus elatusavun suuruuden määrittelemiseksi sekä säännökset oikeudenkäyntikäyntikuluista lapsen elatusta koskevissa asioissa.
Nämä uudistukset olisivat omiaan parantamaan lasten ja vanhempien asemaa eron jälkeen. Uudistukset vähentäisivät myös oikeudenkäyntien määrää ja kestoa ja vaikuttaisivat siten myös valtion menoja säästävästi. Ehdotus on lähetetty eteenpäin oikeusministeriölle ja eduskuntapuolueille.

Tapahtumien suhteen syksy on ollut normaalia hiljaisempi. Muutamia tapahtumia on kuitenkin ollut. Marraskuussa Elatusvelvollisten Liiton puheenjohtaja Ahti Hurmalainen kävi luennoimassa parisuhteen ja perheen juridiikasta Valtakunnallisen parisuhdeviikon avajaisissa Savonlinnassa. Savonlinnan ja Etelä-Savon alueelle suunnitellaan myös liiton uuden paikallisyhdistyksen perustamista.

Helsingin Seudun Elatusvelvolliset ry:n toimesta ehdittiin pitää perinteinen isänpäivän brunssi Oiva-Ravintolassa Helsingin Kalliossa. Myös Helsingin yhdistyksen pikkujoulut pidettiin hyvin pienimuotoisesti.

Aiemmin ilmoitettu seminaari ja keskustelutilaisuus uudistuneesta lapsenhuoltolaista ja sen oikeuskäytännöistä siirtyy. Infoamme ajankohdasta sitten tarkemmin.

Opinnäytetyö yhteistyössä

Sosionomiopiskelija Anniina Pyykönen Metropolia Ammattikorkeakoulusta teki opinnäytetyön ”Näkökulmia lakiin lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta: Varhaiskasvatuksen kasvattajan ja etävanhempien näkemyksiä lakiuudistuksista” yhteistyössä Elatusvelvollisten liiton kanssa.
Työn tarkoituksena on herättää tietoisuutta lakiuudistusten merkityksestä varhaiskasvatuksessa ja antaa lisätietoa siitä, minkälaisia kokemuksia eronneilla vanhemmilla on lakiuudistuksista. Työn tuloksista selvisi, mitä varhaiskasvatusikäisten etävanhemmat ajattelevat uudistuneesta laista ja mitä toisaalta voisi vielä kehittää. Aihe on selvästi keskustelua herättävä. Myös kiinnostavia ideoita jatkotutkimuksen aiheille syntyi. Koko opinnäytetyö luettavaksi löytyy theseus.fi-sivustolta.
Liiton kanssa on tekeillä myös toinen opinnäytetyö, jonka tarkoitus on valmistua alkuvuodesta 2021.

Mukana vaikuttamassa

Elatusvelvollisten Liitto jatkaa vaikuttamistaan Miesjärjestöjen keskusliitossa (MJKL), jonka hallitukseen Ahti Hurmalainen kuuluu.
Tasa-arvoasiain neuvottelukunnassa TANEssa meitä edustaa Sukupuoli, talous ja valta -jaostossa vuosina 2019-2023 Hurmalaisen lisäksi hallituksemme jäsen Kari Immonen. Hurmalainen toimii myös varapuheenjohtajana TANEn sosiaaliturvauudistusta käsittelevässä työryhmässä.

Tiedotus

Sähköinen jäsenkirjeemme lähetetään 3-4 kertaa vuodessa niille jäsenille, jotka ovat antaneet sähköpostiosoitteensa. Toiminnastamme tiedotetaan myös verkkosivullamme (www.elatusvelvolliset.fi) sekä Facebook- ja Twitter-sivuillamme. Instagramistakin meidät löytää.
Facebookissa liitolla on vertaistukiryhmä, jossa elatusvelvolliset ja heidän läheisensä voivat keskustella, vaihtaa kokemuksia ja jakaa tietoa elatusvelvollisten asioihin liittyen. Ryhmä löytyy nimellä ”Elatusvelvollisten vertaistukiryhmä”.

Jäsenlehtemme numero 4/2020 saapuu jäsenille kotiin näinä päivinä.

Rauhallista joulun aikaa ja valoisaa uutta vuotta!
Elatusvelvollisten Liitto ry