Elatusvelvollisten Liitto ry:n jäsenkirje 3/2021

Tervehdys Elatusvelvollisten Liitosta!

Vuosi 2021 lähenee loppuaan, ja vuoden viimeinen jäsenkirje on käsillä. Melkoinen vuosi tämä on ollutkin. Mukaan on mahtunut sekä vakiintunutta että myös uutta toimintaa eroperheiden hyväksi. Kuluneena vuonna aloitimme kolmivuotisen Lapsiperheen erokirja -hankkeen ja käynnistimme kansalaisaloitteen lapsen elatusavun uudistamiseksi. Tarve liittomme toiminnalle korostuu vuosi vuodelta, kun yhteiskunta kehittyy, ja odotukset tasa-arvoista vanhemmuudesta kasvavat.

Toimintamme tarpeellisuus näkyy konkreettisimmin kasvavassa neuvontayhteydenottojen määrässä. Useimmin meihin ottavat yhteyttä vanhemmat, mutta yhteydenottoja tulee myös elatusvelvollisten auttavaisilta ystäviltä ja lähipiiriltä. Myös elatusvelvollisten uudet ja entiset puolisot ottavat toisinaan yhteyttä. Elatusvelvollisuuteen liittyy niin monia asioita, joita useampi meistä ei osaisi tulla ajatelleeksikaan, ennen kuin tilanne tulee itselle ajankohtaiseksi. Siksi ihmiset tarvitsevat matalan kynnyksen neuvontaa.

Jäsenmäärämme on kasvussa ja ylittänyt jo edellisvuoden lukumäärän. Kiitämme lämpimästi kaikkia jäseniä ja muita tukijoitamme. Elatusvelvollisten liiton jäsenyys on kannanotto lapsen oikeudesta molempiin vanhempiinsa, ja jokainen jäsenyys vahvistaa sanomamme painoarvoa.

Kansalaisaloite lapsen elatuslain uudistamiseksi

Liiton kesäkuisessa kevätkokouksessa päätettiin käynnistää kansalaisaloitemenettely lapsen elatuslain uudistamiseksi. Tämän jälkeen työryhmämme ryhtyi valmistelemaan aloitteen sisältöä ja säädöstekstejä, kunnes koossa oli valmis paketti lakimuutosehdotuksia perusteluineen. Lokakuussa oikeusministeriö hyväksyi aloitteemme sellaisenaan kansalaisaloitepalvelussa julkaistavaksi. Alkoi kannatusten keräys ja aloitteen jakaminen mahdollisimman laajalle.

Kansalaisaloitteemme sisältää kolme osa-aluetta, jotka ovat lapsen elatusapua ja elatustukea koskevien lakien uudistaminen, asetus elatusavun suuruuden määrittelemiseksi sekä säännökset oikeudenkäyntikuluista lapsen elatusapua koskevissa asioissa. Aloitteen pääkohdat koskevat elatusavun suuruuden määrittelyä, luonapitoa ja vuoroasumista sekä oikeudenkäyntikulujen tasa-arvoistamista vanhempien välillä. Lisätietoa kansalaisaloitteesta löytyy pian ilmestyvästä jäsenlehden numerosta 4/2021.

Jokainen voi auttaa allekirjoittamalla aloitteen ja jakamalla aloitelinkkiä eteenpäin. Kansalaisaloitteen voi käydä allekirjoittamassa täällä: https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/9073

Lapsiperheen erokirja -hanke

Käynnistimme tänä vuonna hankkeen, jonka tuotoksena syntyy lapsiperheitä ja eroa käsittelevä kirja. Kirjahankkeen tehtävänä on vähentää avioerojen haittoja tuottamalla ja jakamalla asiasta tietoa. Teos tulee koostumaan eri asiantuntijoiden artikkeleista sekä yksityishenkilöiden (vanhempien) kirjoituksista. Vanhempien kirjoitukset tarjoavat vertaistukea ja tosielämän kokemukseen pohjautuvaa asiantuntijuutta lapsiperheiden eroihin liittyvistä asioista.

Hanketta avustaa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA). Kirja painetaan ja siitä tehdään sähköinen versio, joka on ilman lisäkuluja kaikkien saatavilla. Teoksen tavoiteltu valmistumisajankohta on syksyllä 2022.

Hanketta varten liitto palkkasi projektityöntekijän avustamaan kirjan toimittamisessa. Projektityöntekijän esittely löytyy jäsenlehden numerosta 4/2021.

Vuoden 2022 toimintasuunnitelma, hallituksen kokoonpano ja jäsenmaksut

Liiton syyskokouksessa vahvistettiin vuoden 2022 toimintasuunnitelma sekä valittiin jäseniä hallitukseen erovuoroisten tilalle. Pääteemana vuodelle 2022 tulee olemaan oikeudenmukaiset ja tasa-arvoiset sopimukset lasten asioihin liittyen. Kummankin vanhemman pitää pystyä jatkamaan elämäänsä lasten kanssa erosta huolimatta.

Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi vuosiksi 2022–2023 valittiin Sami Nummelin, Kari Immonen, Janne Kangas sekä uutena jäsenenä Teemu Inkilä. Lisäksi hallituksessa vuonna 2022 jatkavat puheenjohtaja Ahti Hurmalainen, Seppo Huotari, Tero Eklund, Mauri Mäkinen ja Juha Koivuniemi. Varajäseniksi vuodelle 2022 valittiin Pasi Hujala, Antti Tuppurainen ja Tero Ahola.

Toimintasuunnitelman tarkempi kuvaus sekä tamperelaisen Teemu Inkilän esittely löytyvät jäsenlehden numerosta 4/2021.

Syyskokouksessa päätettiin myös vuoden 2022 jäsenmaksujen suuruudesta. Jäsenmaksun suuruudeksi päätettiin 30 euroa ja kannatusjäsenmaksun suuruudeksi 200 euroa. Kokouksessa päätettiin myös, että vähintään kahden, samassa taloudessa asuvan aikuisen jäsenen jäsenmaksu on 25 euroa / henkilö. Tällaisiin talouksiin lähetetään vain yksi jäsenlehti. Jos siis asut samassa taloudessa toisen jäsenen kanssa, ja haluatte hyödyntää yhteistarjouksen, ilmoitattehan asiasta mahdollisimman pian toimiston sähköpostiin (toiminnanjohtaja@elatusvelvolliset.fi). Nyt on myös hyvä tilaisuus pyytää samassa taloudessa asuva liittymään jäseneksi!

Tiedotus

Lähetämme ajankohtaisista asioista sähköisiä tiedotteita niille jäsenille, jotka ovat ilmoittaneet meille sähköpostiosoitteensa. Jos haluat vastaanottaa jäsentiedotteita, lähetä sähköpostiosoitteesi osoitteeseen toiminnanjohtaja@elatusvelvolliset.fi.

Tiedotuksemme tapahtuu myös verkkosivullamme (www.elatusvelvolliset.fi) sekä somekanavilla (Facebook, Twitter, Instagram). Facebookissa liitolla on myös vertaistukiryhmä, joka löytyy nimellä ”Elatusvelvollisten vertaistukiryhmä”.

Tärkein tiedotusvälineemme on edelleen Elatusvelvollinen – Uusperheellinen -lehti. Pienellä jäsenmaksulla saat lehden itsellesi kotiin neljä kertaa vuodessa. Vuoden viimeinen jäsenlehti (4/2021) on juuri postitettu jäsenille.

Mukavaa ja rauhallista joulun odotusta!

Elatusvelvollisten Liitto ry