Haastattelupyyntö opinnäytetyötä varten

Hei!

Oletko eronnut vanhempi, jolla on varhaiskasvatukseen osallistuva 0-6-vuotias lapsi? Haluaisitko osallistua tutkimukseen?

Olen Metropolia Ammattikorkeakoulussa viimeistä vuotta opiskeleva sosionomiopiskelija varhaiskasvatuspolulta. Opinnäytetyöni koskee lapsenhuoltolain viimeisimpiä uudistuksia, lapsiperheitä sekä varhaiskasvatusta. Opinnäytetyössäni pyrin selvittämään, kuinka huoltolain uudistukset vaikuttavat perheisiin sekä kuinka tietoisia lasten vanhemmat kokevat varhaiskasvatuksen henkilökunnan olevan kyseisistä lakiuudistuksista. Elatusvelvollisten Liitto ry toimii yhteistyökumppanina opinnäytetyössäni.

Olisitko sinä innostunut osallistumaan haastattelututkimukseen? Kriteerit haastateltaville ovat:

1. Haastateltavilla tulee olla varhaiskasvatusikäinen lapsi (0-6-vuotias), joka osallistuu varhaiskasvatukseen (päiväkoti, perhepäivähoito, avoin varhaiskasvatustoiminta)
2. Haastateltavan tulee olla eronnut lapsensa toisesta vanhemmasta

Haastattelu tullaan toteuttamaan yksilöhaastatteluna etänä puhelimitse tai sähköpostitse lähetetyn kyselylomakkeen avulla. Haastateltavien on mahdollisuus vaikuttaa haastattelun ajankohtaan ja toteutustapaan. Opinnäytetyössäni en mainitse haastateltavien nimiä enkä muita tunnistetietoja.
Mikäli koet voivasi auttaa minua opinnäytetyössäni vastaamalla muutamaan kysymykseen, ota minuun yhteyttä sähköpostilla 30.06.2020 mennessä.

Lapsenhuoltolain uudistuksen keskeisimpiä kohtia ovat vuoroasuminen, tapaamissopimukset lapsen muiden läheisten kanssa, lapsen osallisuuden vahvistaminen sekä oikeudenkäyntien nopeuttaminen. Lapsenhuoltolaki löytyy kokonaisuudessaan osoitteesta:
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2019/20190190.

Olen todella kiitollinen kaikille, jotka pystyvät auttamaan!
Ihanaa kesän jatkoa kaikille!

Ystävällisin terveisin ja yhteydenottoanne odottaen
Anniina Pyykönen
anniina.pyykonen@metropolia.fi