Haemme projektityöntekijää avustamaan kirjan teossa

Elatusvelvollisten liitto ry hakee projektityöntekijää lapsiperheitä ja eroa käsittelevän kirjan toimittamiseen. Kirja on osa hanketta, jonka tehtävänä on vähentää avioerojen haittoja tuottamalla ja jakamalla asiasta tietoa. Hankkeen tuloksena syntyy sekä painettu että digitaalinen teos.


Projektityöntekijä vastaa kirjan tekstien editoinnista ja oikoluvusta. Kirja koostuu useiden kirjoittajien artikkeleista, joten projektityöntekijän tehtävänä on huolehtia kirjan sujuvasta kokonaisrakenteesta. Projektityöntekijän tehtäviin kuuluu myös yhteydenpito kirjan kirjoittajiin, toimitusryhmän kokousjärjestelyt, hankkeen sosiaalisen median kanavista vastaaminen sekä muut mahdolliset hankkeeseen liittyvät tehtävät.

Työsuhde on osa-aikainen ja määräaikainen, jatkuen kirjan valmistumiseen asti, mutta enintään vuoteen 2023 saakka.

Edellytämme:

– Erinomaista suomen kielen kirjallista kielitaitoa
– Kokemusta tekstien tuottamisesta
– Hyviä IT-taitoja, erityisesti Microsoft Office -ohjelmien käytön hallintaa
– Kykyä työskennellä itsenäisesti
– Hyviä viestintä- ja organisointaitoja sekä yhteistyökykyä
– Osaamista viestinnästä sosiaalisen median kanavien kautta

Kelpoisuusvaatimukset:

Tehtävään ei ole erillisiä kelpoisuusvaatimuksia. Hyvät valmiudet tehtävän hoitamiseen antaa kuitenkin kokemus vastaavista työtehtävistä tai soveltuva koulutus. Hakija voi olla esimerkiksi suomen kielen ja kirjallisuuden opiskelija.
Lisäksi katsomme eduksi aiemman kokemuksen kirjan, lehtikirjoitusten tai muiden julkaisujen tekemisestä.

Lähetä hakemuksesi ja CV:si 29.8. mennessä sähköpostilla osoitteeseen toiminnanjohtaja@elatusvelvolliset.fi.

Lisätietoja:

Lisätietoja tehtävästä antavat liiton puheenjohtaja Ahti Hurmalainen (puh. 0400 617843 tai sähköpostitse ahti.hurmalainen@pp.inet.fi) ja toiminnanjohtaja Heli Koivunen (puh. 050 5720827 tai toiminnanjohtaja@elatusvelvolliset.fi).