Haetaan haastateltavia huoltoriitoja ja työhyvinvointia koskevaa opinnäytetyötä varten

Oletko vanhempi, jolla on kokemusta pitkittyneestä huoltoriidasta ja sen vaikutuksista työhyvinvointiin? Haluaisitko osallistua opinnäytetyötä koskevaan haastatteluun ja kertoa kokemuksistasi?

Elina Illikainen Laurea-ammattikorkeakoulusta tekee Elatusvelvollisten Liitto ry:n kanssa yhteistyössä opinnäytetyötä, joka kantaa nimeä ”Pitkittyneiden huoltoriitojen vaikutus vanhempien työhyvinvointiin”.

Huoltoriitojen vaikutusten lisäksi työssä käsitellään myös sitä, millaista tukea työhyvinvoinnin tueksi on saatu työyhteisössä. Nämä kokemukset ja näkemykset ovat tärkeitä ja niitä voidaan hyödyntää palveluiden sekä työyhteisöjen kehittämisessä, jotta ne tukisivat paremmin yksilöiden tarpeita sekä työhyvinvointia.

Lisätietoja, osallistumisohjeet ja ilmoittausmislinkin löydät alla olevasta linkistä.

https://www.elatusvelvolliset.fi/wp-content/uploads/2021/09/Saatekirje-haastatteluun.pdf