Helsingin Seudun Elatusvelvolliset ry:n vuosikokous 30.6.2021

Helsingin Seudun Elatusvelvolliset ry pitää vuosikokouksensa keskiviikkona 30.6.2021 klo 18-20 paikassa Ravintola Tekniskan Salit, Eerikinkatu 2, 00100 Helsinki.

Kaikki yhdistyksen jäsenet ovat tervetulleita kokoukseen. Paikan päällä on tarjolla lohikeittoa voin ja ruisleivän kanssa. Tilavarauksen ja tarjoilun vuoksi osallistujia pyydetään ilmoittautumaan Ahti Hurmalaiselle (yhteystiedot alla) viimeistään perjantaihin 25.6.2021 klo 16 mennessä.

**

ESITYSLISTA

  1§                Kokouksen avaus

  2§                Todetaan kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijat

  3§                Valitaan kokouksen puheenjohtaja

  4§                Valitaan kokouksen sihteeri

  5§                Valitaan kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa

  6§                Valitaan kaksi (2) ääntenlaskijaa

  7§                Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi

  8§                Käsitellään toimintakertomus yhdistyksen edellisen vuoden 2020 toiminnasta

  9§                Käsitellään kuluneen vuoden 2020 tilit ja toiminnantarkastajien lausunto sekä hallituksen sen johdosta mahdollisesti antama selvitys ja päätetään niistä sekä hallituksen ja tilivelvollisten tili- ja vastuuvapaudesta.

10§                Liiton kevätkokous pidettiin 19.06.2021 Ravintola Tekniskan Saleissa ja raportti sieltä. Todetaan liittokokousedustajat sykselle 2021, käydään liiton tilanne.

11§                Päätetään ylijäämän käytöstä tai alijäämän peittämisestä

12§                Ilmoitusasiat

12§                Muut mahdolliset asiat;

                   – Liiton julkilausuma ja kansalaisaloite

– Elatusapujen vähennysoikeus verosta

                     – Julkilausuma

13§                Kokouksen päättäminen

                     

**

Tervetuloa!

Helsingin seudun elatusvelvolliset  ry

Ahti Hurmalainen

Puheenjohtaja

GSM 0400-617 843

ahti.hurmalainen@pp.inet.fi