Julkilausuma: Kansalaisaloite elatusapulainsäädännön uudistamiseksi

Elatusvelvollisten Liitto ry on päättänyt Helsingissä lauantaina 19.6.2021 pidetyssä kevätkokouksessaan käynnistää kansalaisaloitemenettelyn lapsen elatusapua koskevan lainsäädännön uudistamiseksi.

Liitto on tehnyt marraskuussa 2020 ehdotuksen elatusapua koskevan lainsäädännön uudistamiseksi. Lakiehdotus perusteluineen on lähetetty eteenpäin oikeusministeriölle ja eduskuntapuolueille. Asia ei kuitenkaan vielä ole edennyt ministeriössä ja eduskunnassa.

Elatusvelvollisten Liitto ry:n tarkoituksena on tehdä kansalaisaloite seuraavista kysymyksistä:

– lapsen elatusapua ja elatustukea koskevien lakien uudistaminen

– asetus elatusavun suuruuden määrittelemiseksi

– säännökset oikeudenkäyntikäyntikuluista lapsen elatusta koskevissa asioissa

Oikeusministeriön ohjeen (OMJU 2007:2 Lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi) soveltaminen on monissa tapauksissa jopa kaksinkertaistanut elatusavun määrän aikaisempaan laskutapaan verrattuna. Voimassa olevat normit ovat myös monilta osin kohtuuttomia ja perustuslain yhdenvertaisuusperiaatteen vastaisia erityisesti elatusvelvollisten kannalta. Edelleen em. ohje ei huomioi lainkaan elatusavun määrittämistä vuoroasumistilanteissa.

Liitto katsoo, että em. uudistukset olisivat omiaan parantamaan lasten ja vanhempien asemaa eron jälkeen mm. vähentämällä mahdollisuuksia käyttää elatusapuvaateita vallan välineinä eronneiden vanhempien välillä. Uudistukset vähentäisivät myös oikeudenkäyntien määrää ja kestoa ja vaikuttaisivat siten myös valtion menoja vähentävästi. Edelleen uudistukset olisivat omiaan auttamaan tuhansia ulosottoon joutuneita ihmisiä pois taloudellisesta ahdingosta.

Helsingissä 19.6.2021

Elatusvelvollisten Liitto ry:n kevätkokous