Koronapandemia vaikuttaa lasten asioista sopimiseen

Koronapandemialla on vaikutuksia lasten asioista sopimiseen niin lastenvalvojilla kuin käräjäoikeuksissakin.

Toistaiseksi lastenvalvojille ei voi varata uusia aikoja ollenkaan, ja sopimuksia varten varatut ajat pyritään hoitamaan etäyhteyden välityksellä. Kokonaan asiakaspalvelua ei ole suljettu, mutta toimistoissa tapahtuvat asioinnit on ensisijaisesti varattu muille isyys- ja äitiysasioille.

Varattujen sopimusaikojen tiimoilta lastenvalvoja on asiakkaaseensa yhteydessä.

Ajankohtaisista sopimusasioista lastenvalvojiin voi olla yhteyksissä puhelimitse, sähköisesti tai kirjepostilla.

Myös tuomioistuimet ovat joutuneet vallitsevan tilanteen vuoksi priorisoimaan tehtäviään. Toiminnan rajoittaminen pidentää käsittelyaikoja, sillä joidenkin asioiden käsittelyä siirretään ja sovittuja istuntoja peruutetaan. Mikäli käräjäoikeuden istuntoon on saanut kutsun ja istunto aiotaan peruuttaa, ollaan asianosaisiin käräjäoikeudesta asian tiimoilta yhteydessä. Muussa tapauksessa käräjäoikeuden aiemmin lähettämät kutsut ovat voimassa.

Lisätietoja:

Helsingin sote

Helsingin käräjäoikeus