Koronaviruksen (COVID-19) vaikutus lasten tapaamisiin

Elatusvelvollisten Liiton julkilausuma

Lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain uudistus tuli voimaan 1.12.2019. Uudistunut laki antaa lapsille oikeudenmukaisemmat mahdollisuudet tavata muualla asuvaa vanhempaansa. Yhä enemmän vanhemmat tapaavat lapsiaan vuoroviikoin ja nämä tapaamiset ylittävät usein maakuntarajat. Tämä asettaa haasteen lasten vahvistettujen tapaamisten toteutumiselle. Varsinkin nyt, kun on asetettu valmiuslaki voimaan ja liikkumista rajoitetaan voimakkaasti. Hallitus päätti kieltää liikkumisen kokonaan Uudeltamaalta muualle Suomeen ja muualta Suomesta Uudellemaalle valmiuslain nojalla. Vapaa-ajan matkustus kiellettiin kokonaan. Liikkumisrajoitukset pohjautuvat valmiuslakiin, joka on ensi kertaa otettu käyttöön rauhan aikana. Uudenmaan eristäminen tehtiin aktivoimalla valmiuslain 118 §.

Rajoituksen kesto on 27.03. – 19.04.2020 ja tällöin ei saa matkustaa esimerkiksi mökille, eikä muista maakunnista saa tulla Uudellemaalle. Poliisi valvoo liikkumista teillä apunaan puolustusvoimat. Sulun sisään jää 1,7 miljoonaa kansalaista.

Valmiuslakiin sisällytettiin myös poikkeuksia, joista erovanhemmille tärkein on päästä tapaamaan lapsiaan eri maakuntiin huolimatta asetetuista suluista. Eroperheiden lapset ja heidän vanhempansa pääsevät tapaamaan toisiaan ja liikkumaan maakuntarajojen yli.

Valmiuslain liikkumisrajoituksia voidaan myös käyttää etävanhemman ja lasten tapaamisten estämiseen lähivanhemman taholta. Nämä tapaamisten estämiset pohjautuvat useimmiten todelliseen huoleen koskien viruksen tarttumista lapseen tai toiseen vanhempaan ja sen myötä myös muihin sukulaisiin.

Liikkumisrajoituksia voidaan myös tarkoitushakuisesti käyttää toisen vanhemman ja lasten tapaamisten estämiseen. Erityisesti silloin, jos vanhemmilla on käynnissä huoltoriita, toinen vanhempi voi pyrkiä osoittamaan toisen vanhemman välinpitämättömyyttä terveysrajoituksista. Lähivanhemmalla voi olla myös pyrkimys rajoittaa ja vähentää tapaamisia liikkumisrajoituksen nojalla.

Valmiuslaki mahdollistaa kuitenkin selkeästi lasten ja vanhempien tapaamiset. Luonnollisesti silloin, jos vanhempi on saanut tartunnan tai lapsi viedään paikkaan, jossa on tartunnan saanut henkilö, vanhemman ei ole syytä eikä järkeä tavata lasta. Jokainen vanhempi käyttäköön tervettä harkintaa tässä asiassa viranomaismääräykset huomioiden. On aina muistettava, että tapaamisoikeus toiseen vanhempaan on ensisijaisesti lapsen oikeus.

Helsingissä 28.03.2020

Elatusvelvollisten Liitto ry

Elatusvelvollisten Liitto ry puoluepoliittisesti riippumaton lastensuojelu- ja edunvalvontajärjestö. Liiton tarkoituksen on mm. pyrkiä turvaamaan lapsen oikeudet huoltajaa ja tapaamisoikeutta määrättäessä. Lisäksi liiton tarkoituksena on vaikuttaa siihen, ettei elatusvelvollisen ja yhteishuoltajan toimeentuloa vaaranneta eikä tapaamisoikeutta häiritä.

Lisätiedot:

Ahti Hurmalainen                

Puheenjohtaja                                           

0400617843