Kotihoidon tuki syrjäyttää

Kotihoidontuki eriarvoistaa ja syrjäyttää vanhempia lapsistaan.

Allekirjoittaneen haastatteluissa useissa länsirannikon lehdissä toin esille kotihoidontuen kustannusvaikutukset sekä myös sen vaikutukset vanhempiien jatkuvien elatusapukiistojen ylläpitäjinä. Kerrankin voin sainoa olevani tyytyväinen SAK:n ulostuloon tämän asian johdosta. On kohtuutonta, että Suomessa ainoana Euroopan maana on tällainen mekanismi, joka syrjäyttää ainakin toisen vanehmman lapsen elämästä. Asiassa täytyy mielestäni ottaa mallia Ruotsista, jossa asia toimii paremmin kummankin vanhemman ehdoilla.

Kotihoidon tuki ei pelkästään eriarvoista toista vanhempaa työmarkkinoilta vaan se toimii myös vakavana taloudellisena pakotteena erotapauksessa muualla asuvalle vanhemmalle. Tänä päivänä erotessaan lapset ovat entistä pienempiä ja liian usein käy niin että, lähihiuoltaja (joka usein on äiti) jää kotihoidon tuelle pelkästään elatusapukiistan takia. Tällöin etävanhempi joutuu vastaamaan lasten taloudellisesta elatuksesta kokonaisuudessaan ja äidin osalle ei lasketa lainkaan prosenttiosuutta lasten elatuksesta. Näin ollen elatusapu voi olla jopa 500-700 €/kk. Tämä tilanne voi jatkua useita vuosia – jopa lapsen 18 vuoden ikään saakka.

Tämän lisäksi se, että elatusapujen muuttaminen kestää oikeudessa liian kauan, raunioittaa etävanhemman talouden. Osaltaan tästä syystä hän saattaa syrjäytyä lasten elämästä. Allekirjoittanut on Elatusvelvollisten Liiton pj ja neuvonnassa sekä siviilityössään lakitoimiston pitäjänä perehtynyt 20 vuoden ajan tähän ongelmaan.

Ahti Hurmalainen

Puheenjohtaja

Elatusvelvollisten Liitto ry