Lapsen vuoroasumisen tulisi olla lähtökohta eron jälkeen

Elatusvelvollisten Liiton julkilausuma

Lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain uudistus tulee voimaan 1.12.2019. Kokonaisuudessaan lakiuudistus on onnistunut. Uudistunut huoltolaki pitää sisällään säännökset, joiden mukaan vanhemmat voivat sopia tai tuomioistuin voi päättää, että lapsi asuu vuorotellen kummankin vanhempansa luona.

Elatusvelvollisten Liitto ry katsoo, että eron jälkeistä tapaamisoikeutta määritettäessä lähtökohtana pitäisi olla lasten asuminen vuoroviikoin kummankin vanhempansa luona. Vuoroasuminen mahdollistaisi lapsen myönteisten suhteiden kehittymisen tasapuolisesti molempiin vanhempiin. Useissa viimeaikaisissa tutkimuksissa on todettu, että vuoroasuminen on lasten kannalta useimmissa tapauksissa paras ratkaisu.

Katsomme, että vuoroasuminen voisi olla lähtökohtana, jos lapsi on vähintään kolmen vuoden ikäinen ja vanhemmat asuvat lähekkäin. Vuoroasuminen on omiaan vähentämään myös lapsen huoltoon ja elatukseen liittyviä riitaisuuksia vanhempien välillä. Lisäksi lapsen hyvinvointi ja suhteet kumpaankin vanhempaansa paranevat, kun lapsi tietää koko ajan kumman luona hän on.

On tärkeää, että laaja luonapito ja vuoroasuminen huomioidaan nykyistä paremmin elatusavun suuruutta määritettäessä. Vuoroasumistilanteissa molemmat vanhemmat joutuvat tarjoamaan lapsille yhtäläiset asuinolot. Edelleen vanhemmat vastaavat yhtä suuressa määrin myös lapsen ravinnosta ja muista jokapäiväisistä menoista.

Lapsella voi olla vain yksi virallinen kotikuntalain mukainen asuinpaikka. Vuoroasuminen tulisi jatkossa huomioida nykyistä paremmin arvioitaessa yhteiskunnan palvelujen ja tukien saatavuutta kummankin vanhemman osalta. Tällaisia asioita ovat mm. koulupaikat, koulukuljetukset, asumistuet, terveyspalvelut ja lapsilisät. Em. tuet tulisi saada molemmille vanhemmille lapsen kirjoillaolo-osoitteesta riippumatta.

Helsingissä 28. päivänä huhtikuuta 2019

Elatusvelvollisten Liitto ry:n kevätkokous