Opinnäytetyö uudistuneen lapsenhuoltolain vaikutuksista käräjätuomareiden näkökulmasta

Tradenomiopiskelija Julia Huovinen Laurea-ammattikorkeakoulusta teki opinnäytetyön ”Lapsenhuoltolain uudistus 1.12.2019 ja lakimuutosten vaikutukset käräjätuomareiden näkökulmasta”. Työn toimeksiantajana toimi Elatusvelvollisten Liitto ry.

Huovisen työ on empiirinen oikeustutkimus. Työn tarkoituksena oli perehtyä uusittuihin lainkohtiin ja selvittää lakimuutosten vaikutuksia. Lisäksi työssä selvitettiin käräjätuomareiden tyytyväisyyttä uudistettua lakia ja sen tuomia muutoksia kohtaan. Työ sisältää otteita tuomareiden haastatteluista.

Opinnäytetyön valmistuessa ei ollut löytynyt tutkimuksia, jotka käsittelisivät uudistunutta lapsenhuoltolakia sen voimaantulon jälkeen. Työ tarjoaa siis ensikatsauksen käräjätuomareiden kokemuksiin ja näkemyksiin lakiuudistuksesta.

Koko opinnäytetyö on luettavissa theseus.fi-sivustolla.