Opinnäytetyö varhaiskasvattajan ja etävanhempien näkemyksistä koskien uudistunutta lapsenhuoltolakia

Sosionomiopiskelija Anniina Pyykönen Metropolia Ammattikorkeakoulusta teki opinnäytetyön ”Näkökulmia lakiin lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta: Varhaiskasvatuksen kasvattajan ja etävanhempien näkemyksiä lakiuudistuksista” yhteistyössä Elatusvelvollisten liiton kanssa.

Työn tarkoituksena on herättää tietoisuutta lakiuudistusten merkityksestä varhaiskasvatuksessa ja antaa lisätietoa siitä, minkälaisia kokemuksia eronneilla vanhemmilla on lakiuudistuksista.

Tavoitteena opinnäyteyössä oli selvittää varhaiskasvatusikäisten lasten etävanhempien ja varhaiskasvattajan näkemyksiä lakiuudistuksesta ja siitä, miten uudistukset ovat vaikuttaneet perheiden elämään. Tärkeää oli myös tieto siitä, kuinka haastateltavat etävanhemmat ja varhaiskasvattaja ovat kokeneet lakiuudistusten edesauttavan lapsen etua. Kolmantena asiana nousi varhaiskasvattajien lakiuudistuksen tuntemus ja miten he ovat käyneet läpi lakiuudistuksia etävanhempien kanssa.  

Työn tulosten perusteella uudistukset koettiin tarpeelliseksi, mutta kehitettävääkin toisaalta olisi. Aihe on selvästi keskustelua herättävä. Myös kiinnostavia ideoita jatkotutkimuksen aiheille syntyi.

Koko opinnäytetyön voit käydä lukemassa täältä.