Päiväkodit ja etäisät

Björn, Iina & Oivo, Terttu. Päivähoidon työntekijöiden kokemuksia vuorovaikutuksesta etä-isien kanssa. Päiväkotien henkilöstön mielipiteitä tutkittu Elatusvelvollisten Liitto tekee yhteistyötä Diak-ammattikorkeakoulun kanssa. Diakin opiskelijat Iina Björn ja Terttu Oivo saivat syksyllä 2017 valmiiksi opinnäytetyönsä, joka käsittelee etäisien ja päiväkotien henkilöstön välistä vuorovaikutusta. Lue koko teksti Elatusvelvollisten Liitto onnittelee tekijöitä!  

Vuoroasuminen Suomessa ja Ruotsissa

Oikeusministeriö sai syyskuun lopussa valmiiksi mietintönsä Lapsenhuoltolain uudistamisesta. Yksi uudistus on vuoroasuminen. Mietinnön ehdotuksen mukaan vuoroasuminen kirjattaisiin lakiin. Tähän sakka vuoroasumista ei ole laissa mainittu, vaikka osa vanhemmista on sopinut lapsen asumisjärjestelyksi niin sanotun laajennetun tapaamissopimuksen. Mutta kuinka yleistä vuoroasuminen tällä hetkellä on? Kuinka moni alle 18-vuotias elää vuorotellen kahdessa...

” Läheisten päivä” ei ole sama kuin isänpäivä!

Helsingin sanomien kirjoitus 03.11.2017 liittyen Helsinkiläisten päiväkotien ottamaan käytäntöön isänpäivän korvaamisesta ”läheisten päivällä” kuvaa suoraan isien eriarvoista kohtelua niin julkisuudessa kuin viranomaistahoilla. Kuka ja mikä tämä läheinen sitten on, jota juhlitaan isien sijasta? Se voi olla vaikka hyvä kaveri tai uusperheen isäpuoli. Unohtamalla ja huomioimatta isää päiväkodissa ei ainakaan edesauteta...

Uusi jäsenjärjestö Turkuun

Elatusvelvollisten Liitto kutsuu etävanhempia Turun seudulla toimivan jäsenyhdistyksen perustavaan kokoukseen. lauantaina 17. kesäkuuta kello 15:00 Perhetalo Heideken, Sepänkatu 3. Turku Ahti Hurmalainen, EVL puheenjohtaja, gsm 0400 61 78 43    

Lapsen etu eri asiantuntijoiden silmin !

Eron jälkeen käsitellään lasten asioita eri viranomaistahoilla ja heti ilmaantuu lukematon määrä erilaista ammattikuntaa, jotka lapsen edun asiantuntijoina pyrkivät vaikuttamaan oman mielipiteensä tai intressiryhmänsä kautta päätöksiin korostamalla lapsen etua ja tuomalla esiin omaa ajatusmaailmaansa tukevia tutkimustuloksia. Unohtaen erilaiset ja täysin päinvastaisiin suosituksiin päättyvät tutkimustulokset. Ei ole mitenkään harvinaista, että lastenvalvoja...

Kotihoidon tuki syrjäyttää

Kotihoidontuki eriarvoistaa ja syrjäyttää vanhempia lapsistaan ! Allekirjoittaneen haastatteluissa useissa länsirannikon lehdissä 24.3.2016 toin esille kotihoidontuen kustannusvaikutukset sekä myös sen vaikutukset vanhempiien jatkuvien elatusapukiistojen ylläpitäjinä. Kerrankin voin sainoa olevani tyytyväinen SAK:n ulostuloon tämän asian johdosta. On kohtuutonta, että Suomessa ainoana Euroopan maana on tällainen mekanismi, joka syrjäyttää ainakin toisen vanehmman...

Lakimuutosta valmistellaan

Oikeusministeriö valmistelee lakimuutosta, joka koskee lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta. Elatusvelvollisten Liitto toimitti oikeusministeriölle oman ehdotuksensa 15. helmikuuta.    

Elatusapu loppuu

MIHIN SAAKKA MAKSETAAN ELATUSAPUA ? Tämä kysymys on ollut viime aikoina tuiki tavallinen ja usein kysytty. L lapsen elatuksesta 3§ mukaisesti ”Lapsen oikeus saada elatusta vanhemmiltaan päättyy, kun hän täyttää 18 vuotta. Vanhemmat vastaavat lapsen koulutuksesta aiheutuvista kustannuksista myös sen jälkeen, kun lapsi on täyttänyt kahdeksantoista vuotta, mikäli se harkitaan...