Jäsenkirje 3/2019: Keski-Suomen Elatusvelvolliset ry

Tervehdys! Keski-Suomen Elatusvelvolliset Ry järjestää kaksi jäsentapahtumaa syksyllä 2019: Seinäkiipeily 25.9.2019Järjestämme Vaajakoskella Hutungissa ohjatun seinäkiipeilytapahtuman 25.9.2019 alkaen klo 18.00. Tapahtumaan ovat tervetulleita kaikki jäsenet lapsineen. Paikalla on ohjaaja, joka opastaa meidät kiipeilyn saloihin. Jokaiselta kiipeilijältä peritään 5 euron omavastuumaksu. Toivomme, että osallistujilla on tasaraha varattuna mukaan. Sitovat ilmoittautumiset Sami Nummelinille...

Lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskeva laki uudistuu 1.12.2019. Mikä muuttuu?

Helsingin seudun elatusvelvolliset ry järjestävät yhdessä Elatusvelvollisten Liitto ry:n kanssa seminaarin ja keskustelutilaisuuden torstaina 12.09.2019 klo 17.30 – 20.00 Maanpuolustusyhtiö MPY Oy:n tiloissa osoitteessa; Töölöntorinkatu 2, 00260  Helsinki. Tilaisuuden tarkoituksena on kouluttaa, neuvoa ja opastaa kysymyksissä liittyen 01.12.2019 voimaan astuvaan uudistettuun lakiin lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta (HE 88/2018) Paikalla alustamassa...

Lapsen vuoroasumisen tulisi olla lähtökohta eron jälkeen

Elatusvelvollisten Liiton julkilausuma Lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain uudistus tulee voimaan 1.12.2019. Kokonaisuudessaan lakiuudistus on onnistunut. Uudistunut huoltolaki pitää sisällään säännökset, joiden mukaan vanhemmat voivat sopia tai tuomioistuin voi päättää, että lapsi asuu vuorotellen kummankin vanhempansa luona. Elatusvelvollisten Liitto ry katsoo, että eron jälkeistä tapaamisoikeutta määritettäessä lähtökohtana pitäisi olla...

Tapaturmaopas

Diak-ammattikorkeakoulun terveydenhoitajaopiskelija Ruut Kettunen ja sairaanhoitajaopiskelija Meri Myller ovat laatineet tapaturmaoppaan etävanhempien käyttöön. Linkki tapaturmaoppaaseen tästä.  

Päiväkodit ja etäisät

Björn, Iina & Oivo, Terttu. Päivähoidon työntekijöiden kokemuksia vuorovaikutuksesta etä-isien kanssa. Päiväkotien henkilöstön mielipiteitä tutkittu Elatusvelvollisten Liitto tekee yhteistyötä Diak-ammattikorkeakoulun kanssa. Diakin opiskelijat Iina Björn ja Terttu Oivo saivat syksyllä 2017 valmiiksi opinnäytetyönsä, joka käsittelee etäisien ja päiväkotien henkilöstön välistä vuorovaikutusta. Lue koko teksti Elatusvelvollisten Liitto onnittelee tekijöitä!  

Vuoroasuminen Suomessa ja Ruotsissa

Oikeusministeriö sai syyskuun lopussa valmiiksi mietintönsä Lapsenhuoltolain uudistamisesta. Yksi uudistus on vuoroasuminen. Mietinnön ehdotuksen mukaan vuoroasuminen kirjattaisiin lakiin. Tähän sakka vuoroasumista ei ole laissa mainittu, vaikka osa vanhemmista on sopinut lapsen asumisjärjestelyksi niin sanotun laajennetun tapaamissopimuksen. Mutta kuinka yleistä vuoroasuminen tällä hetkellä on? Kuinka moni alle 18-vuotias elää vuorotellen kahdessa...

” Läheisten päivä” ei ole sama kuin isänpäivä!

Helsingin sanomien kirjoitus 03.11.2017 liittyen Helsinkiläisten päiväkotien ottamaan käytäntöön isänpäivän korvaamisesta ”läheisten päivällä” kuvaa suoraan isien eriarvoista kohtelua niin julkisuudessa kuin viranomaistahoilla. Kuka ja mikä tämä läheinen sitten on, jota juhlitaan isien sijasta? Se voi olla vaikka hyvä kaveri tai uusperheen isäpuoli. Unohtamalla ja huomioimatta isää päiväkodissa ei ainakaan edesauteta...

Uusi jäsenjärjestö Turkuun

Elatusvelvollisten Liitto kutsuu etävanhempia Turun seudulla toimivan jäsenyhdistyksen perustavaan kokoukseen. lauantaina 17. kesäkuuta kello 15:00 Perhetalo Heideken, Sepänkatu 3. Turku Ahti Hurmalainen, EVL puheenjohtaja, gsm 0400 61 78 43    

Lapsen etu eri asiantuntijoiden silmin !

Eron jälkeen käsitellään lasten asioita eri viranomaistahoilla ja heti ilmaantuu lukematon määrä erilaista ammattikuntaa, jotka lapsen edun asiantuntijoina pyrkivät vaikuttamaan oman mielipiteensä tai intressiryhmänsä kautta päätöksiin korostamalla lapsen etua ja tuomalla esiin omaa ajatusmaailmaansa tukevia tutkimustuloksia. Unohtaen erilaiset ja täysin päinvastaisiin suosituksiin päättyvät tutkimustulokset. Ei ole mitenkään harvinaista, että lastenvalvoja...