Talouden synkät uhkakuvat heijastuvat elatusvelvollisiin, kuten muihinkin kansalaisiin

Elatusvelvollisten Liiton syys- ja vaalikokous pidettiin 25.10.2014 perinteitä ja historiaa huokuvassa Finlaysonin Palatsissa Tampereella.

.

Hallituksemme uudistui siten, että johtamisen konsultti Mauri Mäkinen Riihimäeltä valittiin varsinaiseksi jäseneksi. Jäsenistö antoi luottamuksensa hallitukselle ja hallituksessa jatkoivat Mika Tunninen Mäntsälästä, Petri Haikonen Sipoosta, Seppo Huotari Espoosta, Sami Nummelin Jyväskylästä ja Janne Kangas Espoosta.

.

Varalle valittiin Ina Virkki-Ukeleghe Espoosta, Olli Puttonen Helsingistä ja Petri Mäkelä Tampereelta. Nämä uudet jäsenet edustavat omia paikallisyhdistyksiään ja tuovat mukanaan paikallistuntemusta ja paikallista viranomaiskäytäntöä.

.

Taloudellinen tilanne on heikko ja heijastuu voimakkaasti eroperheiden talouteen ja luonnollisesti myös liiton talouteen. Olemme kuitenkin tehneet merkittäviä investointeja tietotekniikan ja toimiston toimivuuden parantamiseksi. Olemme tehneet tässä tilanteessa päätöksen ”Ero-kirjan” kustantamisesta ja ulkoisen tiedottamisen lisäyksestä. Nämä kaikki uudet resurssit palvelevat jäsenistöämme näinä heikon talouden aikoina.

.

Lähiaikojen suurimpina haasteina meillä on paikallisyhdistysten käynnistäminen niillä alueilla, missä ne eivät vielä toimi aktiivisesti sekä neuvonnan levittäminen sen myötä kattavasti koko maahan.

.

Meillä on tällä hetkellä kaksi lakialoitetta vahdittavana ja nyt on tärkeää, että ne saadaan tulevaan hallitusohjelmaan. Taloudellinen lama on tuonut mukanaan joukon muitakin epäkohtia, joista kärsii lasten lisäksi kummatkin vanhemmat.

.

Kädenvääntö siitä, että millä perusteilla KELA maksaa elatustukea toisen vanhemman puutteellisen elatuskyvyn johdosta jatkuu edelleen ja ilmeisesti edes viranomaiset eivät kykene ratkaisemaan asiaa. Tästä lisää Elastusvelvollinen-lehdessä.

.

Vuoden 2015 yksi tärkeimmistä tavoitteistamme on tapaajavanhempien oikeuksien vahvistaminen ja lasten oikeuksien korostaminen kumpaankin vanhempaansa.

.

Taloudellisesti heikot ajat ovat lisäksi aiheuttaneet tilanteen, jossa samat vanhemmat käyvät lasten elatuksesta oikeutta vuodesta toiseen, kun vanhempia työllistetään ja irtisanotaan vuoron perään. Yhä enenevässä määrin on ilmaantunut tapauksia, joissa heti elatusavun vahvistamisen jälkeen etävanhempi irtisanotaan ja hän ei kykene selviytymään elatusavuistaan. Kun asialle lähdetään hakemaan muutosta, saattaa lähihuoltaja olla työtön.

.

Tällaisen tilanteen estämiseksi tulisi luoda mahdollisuudet tehdä joustava ja välittömästi muuttuva elatusapupäätös ilman pitkäkestoisia ja kalliita prosesseja.

.

Toivotan hyvää loppuvuotta 2014 ja vielä parempaa Uutta Vuotta 2015 jäsenistöllemme perheineen.

.

Joulun odotuksin

ELATUSVELVOLLISTEN LIITTO RY

Ahti Hurmalainen

Puheenjohtaja

GSM 0400-617 843