TAPAHTUMA 20.11.2019: Uudistuva laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta. Mikä muuttuu?

Lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskeva laki uudistuu 1.12.2019. Mitä uudistus tuo mukanaan?

Helsingin seudun elatusvelvolliset ry järjestävät yhdessä Elatusvelvollisten Liitto ry:n kanssa seminaarin ja keskustelutilaisuuden keskiviikkona 20.11.2019 klo 17.30 – 20.00 Maanpuolustusyhtiö MPY Oy:n tiloissa osoitteessa; Töölöntorinkatu 2, 00260 Helsinki.

Tilaisuuden tarkoituksena on kouluttaa, neuvoa ja opastaa kysymyksissä liittyen 01.12.2019 voimaan astuvaan uudistettuun lakiin lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta (HE 88/2018).

Paikalla alustamassa on Elatusvelvollisten Liitto ry:n pj. ja lakitoimisto Orasmus Ky:n tj. Ahti Hurmalainen sekä AA Janne Kangas Asianajotoimisto Nordica Oy:stä.

Ohjelma

17.30 Elatusvelvollisten Liitto ry: pj. A. Hurmalainen avaa tilaisuuden ja kertoo liiton ja yhdistyksen terveiset sekä uuden lapsenhuoltolain taustat.

17.45 Lapsen huolto ja tapaamisoikeus; oikeuskäytäntö ja uudistuneet säännökset; AA Janne Kangas

18.15 Vuoroasuminen lakiin ja elatusapu; Tj. Ahti Hurmalainen

18.45 Muut lapselle tärkeät ihmissuhteet, menettelyn nopeuttaminen; AA Janne Kangas

19.00 Ehdotus elatusavun määrittämiseksi kun kyseessä ei ole vuoroasumistilanne; Tj. A. Hurmalainen

19.30 Kysymyksiä ja vastauksia

20.00 Loppusanat

TERVETULOA

Kahvitarjoilu

Tiedustelut ja ilmoittautumiset ahti.hurmalainen@pp.inet.fi / 0400-617843