Tehdään lasten kesälomasta onnistunut!

Elatusvelvollisten Liiton julkilausuma

Koronavirus vaikuttaa lastemme kesänviettoon monin tavoin. Lapsille suunnattua kesätoimintaa on tänä vuonna paljon normaalia vähemmän, kun kesäleirejä on peruttu ja lukuisia harrastusmahdollisuuksia rajoitettu tai pistetty kokonaan jäihin.

Toisaalta keskusteluissa erityisesti vuoroviikoin tapaamisten osalta on tullut esille vanhempien tyytyväisyys koronatilanteesta johtuvaan lasten ja vanhempien lisääntyneeseen yhteiseen aikaan, kun arjen oravanpyörästä on jouduttu hyppäämään pois. Vanhemmilla on ollut mahdollisuus olla läsnä ja todella tutustua lasten kanssa toisiinsa. Aiheen tiimoilta erään äidin sanoja lainaten: ”Korona oli elämäni parasta aikaa ja toivottavasti tulisi vielä jokin vastaava”. Vanhemman tarve rauhoittua lapsensa kanssa on siis todellinen.

Edellä mainitun vuoksi Elatusvelvollisten Liitto kannustaa vanhempia, niin lähi- kuin etävanhempiakin, panostamaan mahdollisuuksiensa mukaan entistä enemmän siihen, että lastemme kesälomasta tulisi mahdollisimman onnistunut ja virkistävä. Lastemme onnistuneen kesäloman takaamiseksi voisimme esimerkiksi sopia lasten sovituista tapaamiskäytänteistä tarpeen tullen myös joustavasti. Näin toimien tukisimme lastemme onnistunutta kesänviettoa sekä jakaisimme entistä vahvemmin vastuuta yhteisistä lapsistamme.

Helsingissä 9.6.2020

Elatusvelvollisten Liitto ry

Elatusvelvollisten Liitto ry puoluepoliittisesti riippumaton lastensuojelu- ja edunvalvontajärjestö. Liiton tarkoituksen on mm. pyrkiä turvaamaan lapsen oikeudet huoltajaa ja tapaamisoikeutta määrättäessä. Lisäksi liiton tarkoituksena on vaikuttaa siihen, ettei elatusvelvollisen ja yhteishuoltajan toimeentuloa vaaranneta eikä tapaamisoikeutta häiritä.

Lisätiedot:

Ahti Hurmalainen                

Puheenjohtaja                                           

0400617843