Uuteen elokuvaan etsitään miesten kokemuksia erityisesti avioerosta ja lasten huoltajuudesta

Elokuvatuotantoyhtiö Oktober etsii seuraavalla ilmoituksella miehiä kertomaan tarinansa:

”Ohjaaja Joonas Berghäll työstää uutta elokuvaansa, jossa kerrotaan erilaisissa haastavissa elämäntilanteissa olleiden miesten tarinoita. Suomalaismiesten tyytyväisyys omaan elämäänsä laskee tilastojen mukaan 30 ikävuoden jälkeen ja naiset ovat keskimäärin tyytyväisempiä elämäänsä kuin miehet – me haluamme ymmärtää miksi.

Etsimme nyt miehiä jakamaan oman tarinansa ja kokemuksensa erityisesti liittyen avioeroon ja lasten huoltajuuteen.

Elokuvassa käsiteltäviä teemoja ovat mm. miesten kokemukset omasta asemastaan avioerossa ja lasten huoltajuusasioissa, miesten koulutustaso ja oppimisen haasteet sekä miesten mielenterveys ja yleinen tyytyväisyys omaan elämäänsä. Elokuvassa tarkastellaan miten hyvinvointiin, terveyteen ja tasa-arvoon liittyvät kysymykset ilmenevät ja näkyvät juuri miesten arjessa ja kokemuksissa.

Uudessa elokuvassa halutaan tuoda julki sellaisia miesten tarinoita ja haastaviakin kokemuksia, joista miesten ei ole välttämättä ole ollut mahdollista puhua aikaisemmin avoimesti ääneen. Elokuvassa pyritään käsittelemään aihepiiriä välittäen, monitasoisesti sekä kaikkia osapuolia kunnioittaen.

Tarinan voi kirjoittaa esimerkiksi seuraavanlaisiin aihepiireihin liittyen:

  • Millaisia kokemuksia sinulla on avioerosta ja lasten huoltajuudesta? Millaisiin ratkaisuihin päädyitte lasten huoltajuuden suhteen?
  • Mitä ajattelet ero- ja huoltajuusprosessista ja ratkaisuista, joihin päädyitte? Mistä olet saanut voimavaroja haasteiden keskellä ja mitä sinulle kuuluu nyt?

Kaikenlaiset kokemukset, sekä lyhyet että pitkät tarinat ovat erittäin tervetulleita.

Tarinan voi lähettää täysin vapaamuotoisesti, mutta mahdollisimman pian sähköpostitse osoitteeseen: joonas@oktober.fi

Kaikki tarinat käsitellään luottamuksella ohjaajan puolesta.

Ensimmäisessä vaiheessa pelkkä oman tarinan kertominen riittää eikä tarinan muodolla tai kirjoitusasulla ole väliä. Olisi todella hienoa saada useita tarinoita, niin löytäisimme juuri oikeat ihmiset kertomaan tarinansa elokuvaamme!”