Vuoroasuminen Suomessa ja Ruotsissa

Oikeusministeriö sai syyskuun lopussa valmiiksi mietintönsä lapsenhuoltolain uudistamisesta. Yksi uudistus on vuoroasuminen.

Mietinnön ehdotuksen mukaan vuoroasuminen kirjattaisiin lakiin. Tähän saakka vuoroasumista ei ole laissa mainittu, vaikka osa vanhemmista on sopinut lapsen asumisjärjestelyksi niin sanotun laajennetun tapaamissopimuksen.

Mutta kuinka yleistä vuoroasuminen tällä hetkellä on? Kuinka moni alle 18-vuotias elää vuorotellen kahdessa kodissa?

Tilastotietoa ei ole. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on tilastoinut vuoroasumisen asumis- ja tapaamissopimusten rinnalla vasta vuodesta 2008 lähtien, ja kaikista kunnista tieto on saatu vasta vuodesta 2010 lähtien.

Vuonna 2016 vuoroasumisen määrä oli noin 2600 sopimusta eli 15 prosenttia kaikista asumista koskevasta 17 500 sopimuksesta. Tämän lisäksi on otettava huomioon, että suurin osa tapaamisjärjestelyistä jää rekisteröinnin ulkopuolelle, sillä osa vanhemmista ei käy lastenvalvojan luona tekemässä sopimuksia.

Ruotsissa ovat asiat toisin. Ruotsissa 30-40 prosenttia erossa asuvien vanhempien lapsista asuu vuorotellen isän ja äidin luona. Muutos on ollut nopeaa. Vielä 1980-luvulla vain 1-2 prosenttia erossa asuvien vanhempien lapsista asui vuorotellen vanhempiensa luona.

LÄHTEITÄ

Bergström, M., Fransson, E., Modin, B., Berlin, M., Gustafsson, P.A., Hjern, A., 2015. Fifty moves a year: is there an association between joint physical custody and psychosomatic problems in children? J Epidemiol Community Health 69, 769–774 URL http://jech.bmj.com/content/69/8/769

Lapsen elatus ja huolto – THL Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. URL http://www.thl.fi/fi/tilastot/tilastot-aiheittain/lasten-nuorten-ja-perheiden-sosiaalipalvelut/lapsen-elatus-ja-huolto

Työryhmä ehdottaa uudistuksia lapsenhuoltolakiin – Artikkeli – Oikeusministeriö URL http://oikeusministerio.fi/artikkeli/-/asset_publisher/tyoryhma-ehdottaa-uudistuksia-lapsenhuoltolakiin