Miksi isi ei tule?

Tällaisen kysymyksen saa kuulla liian moni lähihuoltaja monta kertaa vuodessa. Lasten elämään kuuluvat sopimukset on tehty, mukaan lukien tapaamissopimukset. Useista syistä johtuen muualla asuva vanhempi ei kuitenkaan noudata sopimusta, vaan lapset kurkkivat turhaan ikkunasta ja lähivanhempi joutuu selittämään lapsille usein muunneltua totuutta.

Syitä muualla asuvan tapaamattomuuteen on useita ja pienin niistä ei useinkaan ole lähivanhemman toiminta tapaamisten toteuttamiseksi. Lähivanhempi käyttää lasta hyväkseen aseena toista vanhempaa kohtaan, mustasukkaisuus toisen löydettyä uuden kumppanin ja mahdollisesti jatkuva häirintä lapsen ollessa tapaamisella muualla asuvan vanhemman luona.

Jos muualla asuva vanhempi ei syystä tai toisesta halua tavata lastaan tai tule tapaamiselle ei toisella vanhemmalla ole juurikaan keinoja toteuttaa tapaamisia. Tähän epäkohtaan ei ole puututtu vielä mitenkään. Uhkasakko tai muu sanktio ei kuitenkaan ole mikään ratkaisu, sillä jos vastahakoinen vanhempi pakotetaan tapaamiselle uhkasakon nojalla, ei se ole lapselle hyväksi. Lapsi aistii helposti tällaiset asiat.

Olen jo vuonna 2009 kirjoittanut lehdessä tästä ongelmasta ja totesin tällöin, että luonapidon määrän pitää vaikuttaa elatusavun määrään. Nyt vähennys ministeriön ohjeistuksen mukaan on vain enintään 63,50 €/kk/lapsi jos lapsi on vuoroviikoin tapaavan vanhemman luona. Nyt uuden lastenhuoltolain mietinnön sisällön mukaisesti vuoroviikoin olevat tapaamiset mahdollistavat, että elatusapua ei maksa kumpikaan jos olosuhteet ovat samankaltaiset.

Mielestäni uusi lastensuojelulaki korjaa tämänkin ongelman. Usein muualla asuvalla vanhemmalla ei ole taloudellisia mahdollisuuksia tavata lapsiaan, jos elatusapu on vahvistettu täysimääräisesti vaikka hän tapaisi lapsiaan vuoroviikoin. Tällöin korkea elatusapu huomioiden tapaamisten määrä ei mahdollista normaalien kodinomaisten olosuhteiden luomista muualla asuvalle vanhemmalle.

Onneksi kuitenkin valtaosa muualla asuvista vanhemmista tapaa lapsiaan sopimusten mukaan ja he haluaisivat tavata paljon enemmänkin. Nähdäkseni uusi lapsenhuoltolaki mahdollistaa tämän paremmin.

Ahti Hurmalainen

Puheenjohtaja