Kansainvälinen poikien päivä 16.5.

Kansainvälinen poikien päivää vietetään tänään 16.5. Mutta tietääkö sitä juuri kukaan ja tuodaanko sitä esille julkisuudessa? Poikien päivä on unohdettu, vaikka nimenomaan pojat ovat huomattavasti syrjäytyneempiä kuin tytöt, joiden päivää vietetään 11.10.

Poikien kuolleisuus nuorena on suurempaa kuin tyttöjen ja poikien osuus lukiolaisista ja jatko-opiskelijoista on vuosi vuodelta vähentynyt. Poikien syrjäytyminen on suurempaa kuin tyttöjen vastaavana ikäkautena.

Miehet lapsuudesta alkaen joutuvat liian usein altavastaajan asemaan, kun kyse on etenkin koulutuksellisesta tasa-arvosta. Miesjärjestöjen keskusliitto ry on tasa-arvoa edistävien miesjärjestöjen kattojärjestö. Vastaava Naisjärjestöjen keskusliitto on tasa-arvoa edistävien naisjärjestöjen kattojärjestö.

Lainsäädännöllä on turvattu Naisjärjestöjen keskusliiton toimintaa (Laki eräiden naisjärjestöjen valtionavusta / 8.6.2007/663). Miesjärjestöjen keskusliitolle vastaavan valtionavun hakeminen ei ole ollut mahdollista.

Eikö nyt kansainvälisenä poikien päivänä olisi aiheellista herättää keskustelua tähän lailla turvattuun naisten edunvalvonnan kustannuksiin, mitä miesten edunvalvonta ei voi saada?

Kirjoittaja on Elatusvelvollisten liiton puheenjohtaja Ahti Hurmalainen. Hurmalainen on jäsenenä Miesjärjestöjen Keskusliiton hallituksessa sekä TANEn sukupuoli, talous ja valta -jaostossa.