Oikeusministeriö kaavailee kohtuuttomia korotuksia tuomiosistuinmaksuihin

Oikeusministeriö tiedotti ehdotuksista tuomioistuinten oikeudenkäyntimaksujen korotuksista ja maksujen ulottamisesta esim. valituksiin liittyen parkkisakot, pysäköinti, terveyskeskusmaksut, hallinto-oikeus, verovalitus jne. Oikeusministeriön tavoitteena on käsiteltävien asioiden määrän vähentäminen tuomioistuimissa.

.

Toteutuessaan oikeusministeriön esitys erilaisten valitusten ja tuomioistuinmaksujen korotuksista vaikeuttaisi entisestään kansalaisten oikeudenmukaisen kohtelun saamista tuomioistuimissa. Maksullisuuden laajeneminen ym asioihin, joiden intressi on usein pienempi kuin käsittelymaksu aiheuttaa tilanteen, jossa asioille ei ole mitään taloudellista perustetta lähteä valittamaan. Riippumatta siitä onko oikeassa vai ei ? Ehdotuksen mukaiset korotukset oikeudenkäymismaksuihin ovat huomattavat. Esim. laajan riita-asian käsittelymaksu nousisi 500 €:oon / kukin oikeusaste.

.

Toteutuessaan keskiluokkaisen työssäkäyvän kansalaisen mahdollisuudet saada oikeutta tuomioistuimilta heikkenisivät edelleen. Kotivakuutuksen oikeusturva on useimmiten leikattu pois näistä asioista tai sitä saa enimmillään yhden jutun kolmea vuotta kohden edellyttäen, että kyseessä on muutos. Maksukyvyttömät saavat luonnollisesti maksuttoman oikeudenkäynnin yhteydessä myös nämä oikeudenkäymismaksut veloituksetta.

.

Oikeusministeriö perustelee korotuksia ja maksullisuuden ulottamista täysin uusiin asioihin tavoitteena vähentää käsiteltävien asioiden määrää ja saada parempi katettavuus tuomioistuimen kuluille.

.

Mielestäni tuomioistuimessa käsiteltävien asioiden määrää voidaan ja pitääkin vähentää, mutta ei kansalaisten perusoikeuksien kustannuksella.

.

Elatusvelvollisten Liitto on jättänyt eduskunnalle kaksikin lakialoitetta, jotka toteutuessaan vähentäisivät oikeudenkäyntien määrää. Toinen lakialoitteista koski oikeudenkäyntikuluja lasen elatukseen liittyen. Näissä asioissa kantajina on lapsi ja hänelle ei voi sälyttää oikeudenkäyntikuluriskiä. Näin ollen lähivanhempi voi lapsen nimissä nostaa miten monta kannetta hyvänsä ilman oikeudenkäynti kuluriskiä. Esitimme näissä asioissa asianosaiseksi aina vanhempia ei koskaan lasta. Pelkästään tällä muutoksella oikeudenkäyntien määrä vähenisi vuosittain huomattavasti.

.

Esittäisin oikeusministeriön työryhmän esityksen hylkäämistä, koska toteutuessaan se loukkaa kansalaisten perusoikeuksia. Toisaalta muitakin keinoja löytyy, kuten kirjoituksessani toin ilmi.

.

Elatusvelvollisten Liitto ry

Ahti Hurmalainen

Puheenjohtaja