Onko kuitti kadonnut vai väri lähtenyt?

Tämän ongelman eteen on jokainen joskus joutunut. Kun on maksettu käteisellä tai jopa pankkikortilla niin kuitti on saattanut hävitä tai paperista hävinnyt muste. Yleensä maksupäätteiden tulostamien kuittien väri on niin huonoa, että se haihtuu paperista muutaman kuukauden päästä. Toki voit kopioida kuitin, mutta kun se useimmiten jää tekemättä.

Liiketoimintaan koskevat tositteet viedään kirjanpitoon ja ne ovat yleensä ulkopuolisen tahon antamia. Jos ulkopuolista tositetta ei löydy, voi syitä olla moninaisia; paperi on voinut loppua kuittikoneesta, kuitti on voinut pudota, kuitti on voinut muuten tuhoutua tai sitten väri on lähtenyt. Yksityishenkilön ei tarvitse maksaa yrityksen kuluja ja tällöin on laadittava kuitti itse.  Sen pitää kuitenkin sisältää kirjanpitolain 5:2§ mukaiset vaatimukset tositteiden osalta. Kuitissa pitää lukea tuotteen tai palvelun nimike, koska ja keneltä ostettu. Myös selvitys alkuperäisen kuitin puuttumisesta tulee sisältyä itse tehtyyn kuittiin.

Arvonlisäverolain osalta itse tehty kuitti on kuitenkin ongelmallinen. Itse laaditut kuitit eivät täytä arvonlisäverolain vaatimuksia, joten niiden arvonlisävero-osuutta ei voi huomioida vähennyksenä. Jos kuitit puuttuvat toistuvasti saattaa se aiheuttaa ongelmia mahdollisessa verotarkastuksessa.

Elatusavut maksetaan lähihuoltajan osoittamalle tilille. Voi sen maksaa käteiselläkin ja tällöin on tärkeää, että niin käteiskuitissa kuin tilillekin maksetussa lukee lapsen nimi kenelle elatusapua maksetaan ja kohdekuukausi. Muuten pätee samat määräykset tositteiden osalta. Jos elatusapu on ulosotossa, on elatusapumaksu pätevä vain ulosottomiehen tilille maksettuna.  Jos maksat lähihuoltajalle suoraan, on vaarana, että joudut maksamaan kahteen kertaan.

Ahti Hurmalainen

Puheenjohtaja