”Moraalifilosofian näkökulmasta lapsen ja vanhemman vastakkainasettelu tuomioistuimessa luo oikeudenmukaisuuden ongelman”

Annina Rantalahti Lakiasiaintoimisto Suometar Oy:stä kannattaa Elatusvelvollisten Liiton kansalaisaloitetta lapsen elatuslain uudistamiseksi. Annina on perhejuridiikan asiantuntija, joka on ollut lähi- ja etävanhemmuuteen sekä lasten asioihin liittyvien asioiden kanssa tekemisissä useiden vuosien ajan. Kysyimme Anninalta, mihin asioihin aloitteemme hänen mielestään toisi parannusta.

Miksi kannatat lapsen elatuslain uudistamista koskevaa kansalaisaloitettamme?

Kannatan elatuslain muutosta erityisesti oikeudenkäyntimenettelyn osalta:

Tällä hetkellä kun vanhemmat joutuvat hakemaan tukea elatusapuasiassa tuomioistuimelta vastakkain asiassa ovat lapsi ja elatusvelvollinen vanhempi. Näen tämän tilanteen merkittävänä moraalisena dilemmana. On välttämättömyys, että vanhemmuus muodostaa lapseen velvollisuuseettisen suhteen, jonka takana vaikuttaa vahvasti periaatteet ja arvot. Moraalifilosofian näkökulmasta lapsen ja vanhemman vastakkainasettelu tuomioistuimessa luo oikeudenmukaisuuden ongelman. Oikeudenmukaisuus nähdään yhteiskunnan tärkeimpänä hyveenä joka säätelee ihmisten välisiä suhteita. Lapsi vs. vanhempi asetelmassa on merkittävää laatua oleva dilemma, joka on hyvin vahingollinen myöhemmälle hoivasuhteelle. 

Millaisia positiivisia vaikutuksia uudistuksella voisi toteutuessaan olla?

Kyseinen muutos mahdollistaisi neutraalin / tasa-arvoisemman lähtötilanteen vanhemmille, jotka joutuvat turvautumaan elatusasiassa tuomioistuimen ratkaisuun. Toteutuessaan vanhemmat saisivat kokemuksen tunteen yhtäläisestä asemasta lain edessä.

Edistääkö aloitteemme mielestäsi tasa-arvoista vanhemmuutta? Jos kyllä, niin miksi?

Kyllä edistää. Tarkastelemalla asiaa psykososiaalisesta näkökulmasta, oikeudenkäyntimenettelyn muutos mahdollistaisi toimivien ihmissuhteiden ylläpidon, terveet vuorovaikutussuhteet ja yhdenvertaisuuden vanhempien välillä. Näiden positiivisilla seurauksilla on paremmat vaikutusmahdollisuudet myös yhteistyöhön lapsen asioissa tulevaisuudessa.