Miksi isi ei tule?

Tällaisen kysymyksen saa kuulla liian moni lähihuoltaja monta kertaa vuodessa. Lasten elämään kuuluvat sopimukset on tehty, mukaan lukien tapaamissopimukset. Useista syistä johtuen muualla asuva vanhempi ei kuitenkaan noudata sopimusta, vaan lapset kurkkivat turhaan ikkunasta ja lähivanhempi joutuu selittämään lapsille usein muunneltua totuutta. Syitä muualla asuvan tapaamattomuuteen on useita ja pienin...

Mikä ihmeen Lei-tunnus?

Monet yritysten ja yhdistysten vastuuhenkilöt ovat ihmetelleet, kun pankista on tullut kehotus hakea LEI- tunnusta pystyäkseen harjoittamaan arvopaperikauppaa tai säilyttämään arvopaperinsa pankin arvo-osuustilillä.  Tunnus tarvitaan vaikka osakekauppa olisi lähes olematonta ja ainoastaan säilytys on yhteisön ainoa funktio. Yhdistykset joutuvat ensi vuodesta lähtien hankkimaan kyseisen tunnuksen, jonka hankkiminen maksaa ensimmäisellä kerralla...

Onko kuitti kadonnut vai väri lähtenyt?

Tämän ongelman eteen on jokainen joskus joutunut. Kun on maksettu käteisellä tai jopa pankkikortilla niin kuitti on saattanut hävitä tai paperista hävinnyt muste. Yleensä maksupäätteiden tulostamien kuittien väri on niin huonoa, että se haihtuu paperista muutaman kuukauden päästä. Toki voit kopioida kuitin, mutta kun se useimmiten jää tekemättä. Liiketoimintaan koskevat...

Opintotuki uusperheissä

Koulut ovat alkaneet ja monissa, erityisesti uusperheissä, mietitään miten rahoittaa lasten koulutuksesta aiheutuvat kustannukset. 17-vuotiaille ja toisen asteen opiskelijoiden vanhemmille tämä on usein tärkeä kysymys - erityisesti jos kyseessä on vielä uusperhe ja jälkikasvu on täyttänyt 17-vuotta, jolloin ei saa enää lapsilisiä. Jos olet alle 17-vuotias, et voi saada opintorahaa,...

Päiväsakko ja sen laskeminen

Käräjäoikeuden tuomioista lievin on sakko. Sakon voi määrätä sakkomenettelyssä myös poliisi tai syyttäjä.  Poliisin lisäksi sakon voi määrätä myös tulli tai rajavirkamies. Mikäli sakko ei saada perityksi edes ulosottotoimin, voi käräjäoikeus muuntaa sen vankeudeksi. Tällöin yksi vankeuspäivä vastaa kolmea päiväsakkoa. Sakko määrätään ja tuomitaan päiväsakkoina. Mitä vakavammasta teosta on kyse,...

Täydennysperukirja

Jos pesään ilmaantuu perunkirjoituksen jälkeen uusia varoja tai velkoja, on pesän osakkaiden toimitettava täydennysperunkirjoitus (PK 20:10 ja PerVL 38.1 §). Jos poisjääneet myöhemmin ilmitulleet varat tai velat ovat vähäiset, ei verohallinto yleensä vaadi uuden perunkirjoituksen toimittamista, ellei verotusta ole ehditty toimittaa. Useimmiten riittää, että pesäilmoittaja ilmoittaa vähäisen muutoksen kirjallisen ja...

Postilaatikko täynnä

”Postilaatikko on täynnä – uutta viestiä ei voi jättää” Lapsestaan erossa oleva vanhempi / isä otti yhteyttä 26.09.2016 ja kertoi, että ei ollut nähnyt alle 10-vuotiasta tytärtään kesäkuun alun 2016 jälkeen. Isä oli yrittänyt ottaa yhteyttä kunnan sosiaalitoimeen – tuloksetta. Hän oli soittanut kaikkiin mahdollisiin paikkoihin. Yritti jättää soittopyyntöjä, käydä...

Elatustukien ja -apujen indeksimuutokset

Elatustuki ja elatusapu ovat sidoksissa elinkustannusindeksiin, joka laski vuoden 2016 alusta 0,26 %. Täysimääräinen elatustuki vuoden 2016 alusta on 154,77 €/kk/lapsi Kela muuttaa maksussa olevia elatustukia automaattisesti. Elatusvelvollisen eli lapselle maksavan vanhemman tulee itse omaehtoisesti muuttaa tarkistaa uusi elatusapu indeksillä. Indeksikorotus on myös heti eräännyttyään täytäntöönpanokelpoinen perittäväksi ulosottotoimin. Luonnollisesti indeksi...

Varattomuus – mitä se tarkoittaa?

Jos ulosottomies toteaa perinnässä, että velallisella ei ole tuloa eikä omaisuutta, merkitään velallinen varattomaksi ja palautetaan ulosottoasiat velkojille (varattomuuseste). Velkoja voi lähettää saatavansa jatkossa uudelleen ulosottoon koska tahansa ja erityisesti, jos kuulee velallisen työllistyneen tai perineen jotakin. Ulosottoviranomainen ei itse pidä luottotietorekisteriä, vaan hän lähettää varattomiksi tai tuntemattomiksi toteamistaan velallisista...

Kotihoidon tuki

KOHTUUTON PERHEPOLITIIKKA JA TUKIVIIDAKKO ETÄVANHEMMAN ONGELMANA ”Siinähän maksat elareita, minä en tule koskaan menemään töihin”. Tämä lausahdus tuli suullisesti usean lapsen lähihuoltajalta, jolla on kaksi korkeakoulututkintoa, mutta maamme perhepolitiikan ja joiltain osin kohtuuttomien tukien seurauksena hän on jäänyt kotiin lasten kanssa. Tämä on meillä mahdollista, koska meille on  luotu järjestelmä,...