Täydennysperukirja

Jos pesään ilmaantuu perunkirjoituksen jälkeen uusia varoja tai velkoja, on pesän osakkaiden toimitettava täydennysperunkirjoitus (PK 20:10 ja PerVL 38.1 §). Jos poisjääneet myöhemmin ilmitulleet varat tai velat ovat vähäiset, ei verohallinto yleensä vaadi uuden perunkirjoituksen toimittamista, ellei verotusta ole ehditty toimittaa. Useimmiten riittää, että pesäilmoittaja ilmoittaa vähäisen muutoksen kirjallisen ja allekirjoituksellaan varustettuna.  Jos verotus on jo toimitettu on tilanne toinen. Jos puuttuvat varat tai poisjääneet velat ovat vähintään tuhansia euroja ei muotovaatimuksia voida ohittaa.

Täydennysperunkirjoitusta koskee perintöverotuksen kymmenen vuoden absoluuttinen vanhentumisaika, joka lasketaan perinnönjättäjän kuolemasta lukien. Lisäperukirjalla ei voida pidentää vanhentumista. Myös täydennysperukirjan vanhentumisaika luetaan siis alkuperäisestä saannosta.

Vrt Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös 2.1.2007 Nro 07/0003/1. Perinnönjättäjä oli kuollut 9.7.1983 ja perunkirjoitus toimitettiin hänen jälkeensä 29.11.1983 ja verotus 29.03.1984. 13.08.2003 ilmeni merkittävän talletuksen poisjääminen perukirjasta. Täydennysperukirjoistus toimitettiin 30.06.2004. Verotoimisto teki asiassa verottamatta jättämispäätöksen perustuen verovelkasuhteen vanhenemiseen.

Täydennysperukirja on laadittava kuukauden kuluessa siitä, kun puuttuneet varat tai velat ovat tulleet tietoon ja täydennysperukirja on toimitettava verottajalle kuukauden kuluessa täydennysperunkirjoituksesta verottajalle.

Usein täydennysperukirjan sisältönä voi olla kohteita, kuten osakkeita, joiden hinnan määritys niin perinnönjättäjän kuollessa kuin hankintahinnankin osalta on kohtuuttoman vaikeaa. Usein käytetään 40 % hankintahinta olettamaa. Jos ei täyty Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätöksen 2.1.2007 perusteet.

Keväisin terveisin

ORASMUS KY

Ahti Hurmalainen

Toimitusjohtaja

GSM 0400624843