Päiväsakko ja sen laskeminen

Käräjäoikeuden tuomioista lievin on sakko. Sakon voi määrätä sakkomenettelyssä myös poliisi tai syyttäjä.  Poliisin lisäksi sakon voi määrätä myös tulli tai rajavirkamies.

Mikäli sakko ei saada perityksi edes ulosottotoimin, voi käräjäoikeus muuntaa sen vankeudeksi. Tällöin yksi vankeuspäivä vastaa kolmea päiväsakkoa.

Sakko määrätään ja tuomitaan päiväsakkoina. Mitä vakavammasta teosta on kyse, sitä suurempi päiväsakkojen lukumäärä on. Suurin lain sallima päiväsakkojen määrä on 120. Jos rikoksi on useita niin tällöin 240.

Yhden päiväsakon määrä perustuu tuomitun nettotuloihin. Nettotulo muodostuu bruttoloista verojen ja pakollisten vakuutusten vähentämisen jälkeen. Se on ns. käteen jäävä summa. Tämän jälkeen nettotuloista vähennetään vielä 255,00 €. Näin saatu rahamäärä jaetaan 60:llä. Jokainen alaikäinen lapsi vähentää päiväsakon määrää 3.00 €:lla. Pienin päiväsakko on 6,00 €.

Ahti Hurmalainen

Puheenjohtaja