Polyamorinen suhde

POLYAMORINEN SUHDE – MAAILMA MUUTTUU, TOIVOTTAVASTI ME EI !

Tai ainakin sellainen mielikuva ja toivomus tulee ainakin minulle mieleen, kun lukee mediasta erilaisista ei kovin konservatiivisista perhemalleista ja yhteiselämän eri variaatioista. Kaikille on varmaa tuttuja erilaiset sateenkaariperheet, samaa sukupuolta olevien suhteet, monikko perheet jne.

Kuinka moni tietää mikä on Polyamorinen suhde? Sana muodostuu kreikan kielen sanasta poly tarkoittaen useaa ja latinan kielen sanasta amor (rakkauden julmala Amor), joka merkitsee rakkautta.  Polyamorisen suhteen kumppaneita ja osapuolia on useita ja osapuolilla voi olla useita useampia yhtäaikaisia suhteita. Tavoitteena on romanttisten ihmissuhteiden muodostaminen. Kyse on vastuullisesta monisuhteisuudesta ja suhteista on sovittu osapuolten kesken. Osapuolet ovat suhteessa toisiinsa tasa – arvoisia.  Kyse ei ole siis sala-, tai rakastajatar suhteesta, kuten julkisuudessa usein tuodaan esille eron syinä.

Polyamorinen suhde eroaa avoimesta suhteessa kumppaneiden lukumäärän perusteella. Niitä voi olla useita ja tavoitteena on romanttisten suhteiden muodostaminen. Kun puhutaan avoimesta suhteesta tarkoitetaan, että kumppanille on annettu lupa etsiä seksiseuraa, mutta uuteen seksikumppaniin ei ole lupa ihastua tai rakastua.

En koe omaavani taipumuksia ko. suhteisiin ja ihmettelenkin, ettei kuinka voimakkaasti tulevat mustasukkaisuus, toisen omistaminen, lasten huomioiminen ja monet muut perinteisen parisuhteen normit. Monissa uskonnoissa on moniavioisuus yleisenä periaatteena. Meillä Suomessa moniavioisuus kariutuu viimeistään taloudellisiin seikkoihin, vaikka ei olisi lainsäädäntöäkään sitä estämässä. Meillä Suomessa vallitsee tasa-arvo ja progressiivisestä verotuksesta, naisten työssäkäynnistä ja monesta muusta tekijästä johtuen molemmat sukupuolet ovat tasa-arvoisia  ja velvollisia osallistumaan perheen elatukseen. Mikä sitten on perhe polyamorisessa suhteessa ja kuinka monta ” kamelia ” pitää tarjota uudesta suhteesta ?

Henkilökohtaisesti toivon, että näiden marginaaliryhmien korostaminen ja resurssoinnin kohdistaminen näihin marginaaliryhmiin suurempana mitä heidän osuutensa kansalaisista on tulisi rajoittaa. Minulle ja monille lapsialan järjestöille tavallinen perhe ongelmineen on se mihin pitää satsata. Mielestäni nyt on menty tasa-arvon nimissä jo liian pitkälle, kun julkisuudessa puhutaan koko ajan marginaaliryhmistä ja unohdetaan tavalliset kahden samaa sukupuolta olevat perheet lapsineen. Minulla ei ole mitään näitä marginaaliryhmiä vastaan, mutta tärkeintä on kuitenkin saada perinteiset perhearvot kunniaan ja siellä olevat ongelmat hoidettua.

Täytyy miettiä myös lasten tilannetta marginaaliryhmien perheissä ja hyväksyvätkö lapset ja  heidän kaverinsa tämän usein harvinaisen tilanteen.

Kesäisin terveisin

ELATUSVELVOLLISTEN LIITTO RY

Ahti Hurmalainen

Puheenjohtaja