Tulojen vaikutus opintotukeen ja toimeentulotukeen

Opiskelija voi saada Kelalta opintorahaa, opintolainaa, opintotuen asumislisää ja yleistä asumistukea.

Hakijan omaisuus ei vaikuta opintotukeen, mutta omaisuuden tuotto vaikuttaa. Voit omistaa arvopapereita, kiinteistöjä jne. kuinka paljon vain, mutta ainoastaan osinkotuotto ja vuokrattuotto vaikuttaa opintotukeen. Vuositulo sisältäen opiskelijan vuodessa saamat kaikki tulot mukaan lukien ansio,- ja pääomatulot vaikuttavat opintotukeen.  Kaikki voitolliset kaupat lisäävät tuloja ja tappioita ei vähennetä opintotuen valvonnassa.

ASUMISTUKI

Yleisen asumistuen saajan varallisuus ei vaikuta asumistukeen.Osinko ,- ja korkotuotot huomioidaan 10,00 €/kk ylittävän määrän osalta. Yksittäiset luovutusvoitot eivät vaikuta asumistukeen. Jos arvopaperikauppa on ammattimaista niin ja jatkuvaa vaikuttaa se asumistukeen.

TOIMEENTULOTUKI

Toimeentulotuki on viimesijainen tuki ja siihen vaikuttaa lähes kaikki tulot. Tuen saajan on realisoitava ja muutettava rahaksi, ennen kuin saa toimeentulotukea. Kaikki helposti realisoitava on muutettava rahaksi. Toimeentuloa turvaavaa omaisuutta ei tarvitse realisoida (auto, työvälineet). Pääomatulot vaikuttavat nettomääräisesti.

Terveisin

Helsingin seudun elatusvelvolliset ry

Ahti Hurmalainen

Puheenjohtaja