Mikä ihmeen Lei-tunnus?

Monet yritysten ja yhdistysten vastuuhenkilöt ovat ihmetelleet, kun pankista on tullut kehotus hakea LEI- tunnusta pystyäkseen harjoittamaan arvopaperikauppaa tai säilyttämään arvopaperinsa pankin arvo-osuustilillä.  Tunnus tarvitaan vaikka osakekauppa olisi lähes olematonta ja ainoastaan säilytys on yhteisön ainoa funktio.

Yhdistykset joutuvat ensi vuodesta lähtien hankkimaan kyseisen tunnuksen, jonka hankkiminen maksaa ensimmäisellä kerralla 136,40 (sis. ALV 24 %) ja sen jälkeen maksetaan 86,80 € (sis. ALV 24 %) niinä vuosina kun kauppaa tehdään. Tai jos on arvo-osuustili pankissa.

Tunnus liittyy EU:n tulossa olevaan arvopaperisääntelyyn (Mifid 2), joka velvoittaa viranomaiset tunnistamaan osakekauppaa tekevät yhteisöt. Näitä Suomessa ovat; yhtiöt, säätiöt, yhdistykset ja kaikki toimijat, joilla on Y-tunnus. Finanssivalvonta arvioi näitä olevan  yli 20 000, jotka joutuvat nyt hakemaan tunnuksen. Sääntely tulee voimaan 03.01.2018.

Yksityishenkilöt saavat tehdä edelleen osakekauppaa henkilötunnuksella, mutta yhteisöitä edellytetään LEI- tunnuksen hankkimista.

Suomihan on yhdistysten luvattu maa. Kuinka monella yhdistyksellä on kuitenkaan Y-tunnus. Asioita ja velvoitteita hoidetaan useimmiten puheenjohtajan henkilötunnuksen kautta. Nyt saadakseen LEI- tunnuksen täytyy ilmoittaa yhdistyksen Y-tunnus ja sitä kun ei useinkaan ole niin yhdistykset joutuvat hankkimaan sen. Tulee lisää byrokratiaa ja kohta huomataan, että omat yleishyödylliset yhteisömme ovatkin verovelvollisia. Tämä on hyvä esimerkki siitä, miten pienet hyvää tarkoittavat yhdistykset jyrätään ja heidän velvollisuuksiaan lisätään isojen rahanpesijöiden toimesta. Useinkaan yhdistyksillä ei ole osaamista eikä resursseja hoitaa tällaisia asioita. Jolloin ainoaksi keinoksi jää asian jättäminen tilitoimistoille tai toiminnan lopettaminen.

LEI – tunnus haetaan PRH:sta ja sen hakee yhteisön vastuuhenkilö. Hakemuksessa tulee ilmoittaa ainakin; Y-tunnus, yrityksen tai yhteisön nimi, laskutustiedot. Huomaa, että y-tunnus on mukana annettavien vähimmäistietojen joukossa.

Minun kuten monen muunkin mielestä velvollisuus hankkia LEI- tunnuksen hankkimiselle olisi pitänyt asettaa jokin alaraja esim. 30 000 –  60 000 €. Näin olisi vältetty turhat byrokratiat yhdistyksille.

Pitkään on puhuttu ja hallituskin on lupaillut leikata ja vähentää byrokratiaa, mutta ei tämä siltä vaikuta. Varsinkin kun tämäkin kohdistuu yleishyödyllisiin yhteisöihin, joiden pääomatulot osakkeista jäävät useimmiten pienemmiksi mitä heille kohdentuvat maksut LEI- tunnuksen osalta ovat.

Ahti Hurmalainen

Puheenjohtaja