Olemme avanneet kansalaisaloitteen, jonka tavoitteena on uudistaa laki lapsen elatuksesta (5.9.1975/704). Nyt on oikea hetki toimia ja korjata vanhentunut laki. Tässä esittelemme tärkeimmät kohdat:

1) Oikeudenkäyntikulut

Elatusapua määriteltäessä kantajana ei ole lapsi vaan huoltaja tai muu edustaja. Asianosaiset vastaavat itse oikeudenkäyntikuluistaan. Alaikäisen lapsen huoltaja tai muu edustaja vastaa oikeudenkäyntikuluista elatusapua koskevissa asioissa lapsen asemesta.

2) Luonapito ja vuoroviikkoasuminen

Mikäli lapsi asuu vuorotellen kummankin vanhemman luona (väh. 40 % ajasta), elatusapua ei tarvitse suorittaa lainkaan, mikäli vanhempien elatuskyky on yhtäläinen ja vanhemmat vastaavat yhtä suuressa määrin lapsen menoista.

Jos lapsi on elatusvelvollisen luona 30 % ajastaan, elatusapu on 30 % alhaisempi kuin jos luonapitoa ei olisi lainkaan.

3) Lapsen elatusavun suuruuden määrittely

Lapsen elatuksen tarpeen määrä on 450 euroa kuukaudessa. Mikäli lapsi on iältään 13-17 – vuotias, elatuksen tarpeen määrä on 500 euroa kuukaudessa.

Vanhemman elatuskyky lasketaan siten, että keskimääräisistä kuukausittaisista nettotuloista vähennetään seuraavat erät:

  • tosiasialliset ja kohtuulliset asumismenot
  • yleiset elinkustannukset
  • opintolainan hoitomenot
  • lapsen tapaamisista aiheutuvat matkakustannukset
  • välttämättömät sairauskulut
  • välttämättömät työmatkakulut
  • muille lapsille maksetut elatusavut ja koulutuskustannukset
  • vähennys samassa taloudessa asuvien muiden huollettavien osalta

Voit lukea tarkemmat perustelut ja myös yksityiskohtaiset lakipykälämuutokset kansalaisaloitteesta.

Kansalaisaloitteen tukeminen

Käy tutustumassa aloitteeseemme ja osoittamassa kannatuksesi täällä: https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/9073

Miksi laki lapsen elatuksesta vaatii korjauksia?

Oikeusministeriön ohjeen (OMJU 2007:2 Lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi) soveltaminen on monissa tapauksissa jopa kaksinkertaistanut elatusavun määrään aikaisempaan laskutapaan verrattuna.

Elatusvelvollisten Liitto ry:n lakiehdotus pohjautuu pitkälti tuomioistuimissa ennen vuotta 2007 noudatettuun käytäntöön. Olennainen ero OM:n ohjeeseen on se, että lapsen elatuksen tarvetta ei jaeta kolmeen eri osaan (yleiset kustannukset, asumiskulut, erityiskulut) vaan summa on pääsääntöisesti kiinteä. Erityisesti teini-ikäisten lasten osalta elatuksen tarve olisi määrältään huomattavasti em. ohjetta kohtuullisempi.

Esityksemme tarkoituksena on korjata ohjeen pahimmat epäkohdat ja palata kohtuulliseen käytäntöön elatusapujen määrittelyssä. Edelleen ehdotuksella on tarkoitus mahdollistaa tapauskohtainen kohtuusharkinta kaavamaisen matematiikan sijaan.

Erityisesti koronaviruskriisi on aiheuttanut monelle elatusvelvolliselle vakavia taloudellisia vaikeuksia esim. lomautuksen tai irtisanomisen johdosta. Tällöin tulisi pyrkiä sopimaan elatusapujen alentamisesta joko määräaikaisesti tai toistaiseksi.

Edelleen lakiin tulisi lisätä tarpeettomien ja kiusantekomielessä nostettujen kanteiden varalta, että kanne elatusavun muuttamisesta voidaan tarvittaessa hylätä kirjallisessa menettelyssä.