Elatusvelvollisuus, elatusapu ja elatustuki

Elatusvelvollisuus

Velvollisuus huolehtia lapsen riittävästä elatuksesta eli aineellisten ja henkisten tarpeiden tyydyttämisestä, hoidosta ja koulutuksesta. Tavallisesti niistä vastaavat isä ja äiti. Aviolapset ja aviottomat lapset ovat elatusvelvollisuuden osalta samanarvoisia.

Vapautuksen hakeminen

Elatustuen maksaminen ei vaikuta elatusvelvollisen velvollisuuteen suorittaa elatusapu täysimääräisenä. Mikäli elatusvelvollinen on maksukyvytön, kunnan takautumissaatavaa ei peritä siltä osin kuin elatusavun suorittamatta jättäminen on johtunut elatusvelvollisen maksukyvyttömyydestä.

Elatusvelvollinen voi hakea maksukyvyttömyyden ajalta vapautusta elatusmaksujen maksamisesta. Vapautusta haetaan jälkikäteen esim. 6-12 kk:n jaksoissa. Vapautusta hakiessaan elatusvelvollinen varaa ajan Kelalta. Vapautushakemukseen tarvitaan sosiaalilautakunnan selvitys elatusvelvollisen varallisuudesta, vapautuksen syy ja aika, jolta vapautusta haetaan.