Hyvän ja toimivan tapaamissopimuksen laadinnan pääperiaatteet

Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 2§ mukaisesti ”tapaamisoikeuden tarkoituksena on turvata lapselle oikeus pitää yhteyttä ja tavata vanhempaansa, jonka luona lapsi ei asu.

Lapsen vanhempien tulee keskinäisessä yhteisymmärryksessä ja pitäen silmällä ennen kaikkea lapsen etua pyrkiä siihen, että tapaamisoikeuden tarkoitus toteutuu 1§:ssä säädettyjen periaatteiden mukaisesti”.

Tapaamissopimuksen on oltava sosiaalitoimen tai oikeusistuimen vahvistama ollakseen täytäntöönpanokelpoinen ja turvatakseen lapsen oikeudet kumpaankin vanhempaansa.

Lisäksi tapaamissopimuksen tulee olla täsmällinen, ajallisesti tarkka ja toteuttamiskelpoinen kummankin vanhemman osalta ja huomioiden vielä lapsen erityispiirteet.

Täytäntöönpanolain 2§ mukaisesti ”jos lapsi on täyttänyt 12 vuotta, täytäntöönpanoon ei saa ryhtyä vastoin lapsen tahtoa. Täytäntöönpanoon ei myöskään saa ryhtyä vastoin 12 vuotta nuoremman lapsen tahtoa, jos lapsi on niin kehittynyt, että hänen tahtoonsa voidaan kiinnittää huomiota”.

Tapaamissopimus on nimenomaan lapsen oikeus.

Huoltomuodolla ei ole mitään tekemistä tapaamissopimuksen laajuuden kanssa, vaan tapaamissopimus voi olla erittäin laaja vaikka lapsen huolto olisi uskottu yksin lähihuoltajalle. Tapaamisia vahvistettaessa ei lapsen iällä ole olennaisen rajoittavaa merkitystä, mikäli lapsi ei ole rintaruokinnassa. Ei ole tutkimuksin osoitettu, että nuoren lapsen paikka olisi enemmän äidin luona.

Luonnollisesti tapaamissopimus perustuu asianosaisten henkilökohtaiseen tilanteeseen ja mahdollisuuksiin tavata ja pitää lasta luonaan.

Elatusapusopimus sitoo – tiedäthän velvollisuutesi ja oikeutesi?

Tieto ei ole luulon väärti. Ennakoimalla tiedät, mihin sitoudut: mitä sopimus kattaa 10 vuoden päästä, ja miten se joustaa elämäntilanteiden mukaan. Ota asioista selvää. Sopimusta on jatkossa vaikeaa muuttaa.

1. Muista, että teet sopimuksen jopa 18 vuodeksi eteenpäin. Mieti esimerkiksi, ovatko tapaamisasiat ja elatusmaksu kohtuullisia. Mitä tapahtuu, jos tulosi tippuvat tai jäät työttömäksi? Maksun alentaminen on usein pitkä ja kallis prosessi oikeudessa. Tee ensin määräaikainen sopimus.

2. Lasten hoidon osalta yhteishuoltajuus on hyvä ratkaisu. Älä hyväksy yksinhuoltajuutta kuin vain poikkeustapauksessa ja silloinkin erityisperustein.

3. Täytäntöönpanolain mukaan 12-vuotiaan oman tahdon vastaista tointa ei saa tehdä liittyen tapaamisiin ja asumiseen. Eli 12-vuotias päättää itse asumisesta ja tapaamisista, ja lain mukaan lapsia on kuunneltava ja heidän kehitysasteensa mukaisesti huomioitava heidän tahtonsa.

4. Elatusmaksua määritellessä huomioi, että tapaamisista voi syntyä kuluja. Mikäli lapset asuvat kauempana toisesta vanhemmasta, matkakulut otetaan huomioon. Hyvä sopimus on, että molemmat vanhemmat osallistuvat matkakuluihin puoliksi.

5. Elatusavut ovat heti vahvistamisen jälkeen perimiskelpoisia ja millään vanhempien välisillä suullisilla tai kirjallisilla sopimuksilla ei ole mitään merkitystä, mikäli niitä ei ole vahvistettu kunnan sosiaalitoimessa tai käräjäoikeudessa.

6. Lapsen oikeuksiin kuuluu tavata molempia vanhempia. Älä hyväksy perusteettomia rajoituksia tapaamisiin. Valvotut ja rajoitetut tapaamiset ovat vain ääritapauksia varten.

7. Sopimusta ei tarvitse allekirjoittaa heti lastenvalvojan luona. Ota mielummin ehdotus mukaasi kotiin, etsi tietoa tai soita vaikka Elatusvelvollisten liittoon tarkentaaksesi sopimussisältöä.

8. Sopimusta on jälkikäteen lähes mahdoton purkaa.

MALLISOPIMUS

LIITE

Sopimukseen lapsen huollosta ja tapaamisokeudesta

ASIANOSAISET             

1. Lapsi

Matti Ensio Meikäläinen  (xxxxxxxxxx)

Makkola

2. Äiti

Iiris Marketta Meikäläinen (xxxxxx-xxxx)

Makkola

3. Isä

Kyösti Kullervo Meikäläinen (xxxxxx-xxxx)

Simanala

HUOLTO JA ASUMINEN

Matti Ensio Meikäläinen asuu isänsä Kyösti Kullervo Meikäläisen luona vanhempiensa yhteisessä huollossa.

TAPAAMINEN       

Lapsella on oikeus pitää yhteyttä ja tavata äitiään Iiris Marketta Meikäläistä vähintäänkin seuraavasti:          

Viikonlopputapaamiset

Parittomien viikkojen keskiviikko-illasta klo 16.00 maanantai aamuun. Äiti noutaa lapsen keskiviikko-iltana päiväkodista / koulusta / isän luota ja palauttaa maanantai aamuna päiväkotiin / kouluun.

Arkitapaamiset

Parillisten viikkojen torstai-illasta klo 16.00 lauantai-iltaan klo 16.00. Äiti noutaa lapsen päiväkodista / koulusta ja palauttaa isän luokse.

Vuosilomat

Kesällä 4 viikkoa yhdessä tai kahdessa jaksossa alkaen 2018. Äiti ilmoittaa oman lomansa ajankohdan 30.04. mennessä. Mikäli ajankohdista ei päästä sovintoon 10.05. mennessä määrää äiti parittomina ja isä parillisina vuosina 15.04 mennessä oman luonapitonsa ajan.

Talvi,- ja syyslomat vuorovuosin koulujen talvi,- ja syyslomien ajankohtana alkaen talviloma 2018 äidillä (parilliset). Parittomat vuodet isällä. Äiti noutaa lapsen hiihtolomalle lomaviikkoa edeltävänä perjantaina kotoa klo 16.00 ja palauttaa koulun alkua edeltävänä sunnuntaina klo 16.00 kotiin.

Parilliset syyslomat isällä alkaen 2018 ja parittomat äidillä alkaen 2019. Äiti noutaa lapsen syyslomalle koulun päätyttyä  ja viimeistään  klo 16.00  ja palauttaa sunnuntai-iltana  klo 16.00 kotiin, jos ei ole muutenkin äidin luonapito viikonloppu.

Loma-aikoina ei ole viikonlopputapaamisia ja lomaviikko käsittää

7 vrk tai koulun päätöksien mukaisesti.

Juhlapyhät vuorovuosin

Parillisten vuosien Joulu koulun päättymisestä klo 16.00 uuden

vuoden aattoon klo 18.00 alkaen 2018 isällä (parilliset  vuodet).

Äidillä parittomat vuodet.

Parillisten  vuosien Uusi Vuosi uuden vuoden aatosta klo 16.00

koulun alkua edeltävään iltaan klo 18.00 alkaen 2018 äidillä. Isällä

parittomat vuodet alkaen 2019.

Pääsiäisenä kiirastorstaista klo 16.00 2. pääsiäispäivään klo 18.00 alkaen 2018 isällä (parilliset). Äidillä parittomat.

Vapunaatosta klo 16.00  vapunpäivään klo 18.00

alkaen 2018 äidillä (parilliset). Isällä parittomat.

Isänpäivät isän luona ja äitienpäivät äidin luona, siten että lapsi on torstai-illasta klo 16.00  maanantai-aamuun  sen vanhemman luona, kumman juhlapäivä on Tämä riippumatta siitä kumman luona lapsen pitäisi olla tapaamissopimuksen puitteissa. Mahdollista viikonlopun menetystä ei korvata. Jos osuu tapaavan viikonloppuun niin ei tarvitse muuttaa.

Muut lomat lapsi viettää sen vanhemman kanssa, jonka vuorolle lomat sattuvat.

Muuta huomioitavaa

Vuosilomien ja juhlapyhien johdosta menetettyjä viikonloppuja ei korvata.

Loma-aikoihin ja vuosilomiin liittyvistä esteistä isä ilmoittaa viimeistään 14 vrk ennen loman alkamista.

Jos tapaaminen tapahtuu ajanjaksona kun ei ole koulua, niin palautus isän luokse maanantai-aamulla klo 09.00.

Molemmilla vanhemmilla on oikeus matkustaa lasten kanssa ulkomaille. Ulkomaan matkasta tulee kuitenkin ilmoittaa vähintään yhtä (1) kuukautta ennen matkan alkamista toiselle vanhemmalle.

VOIMASSAOLO-AIKA

Tämä sopimus on voimassa allekirjoituksen päiväyksestä alkaen toistaiseksi.

LUONAPITO           

Äidillä Iiris Marketta Meikäläisellä on oikeus pitää lapsi luonaan edellä sanottujen tapaamisten ajan.

PAIKKA JA AIKA

Savonlinnassa  12. päivänä maaliskuuta 2018     

ALLEKIRJOITUKSET

Kyösti Meikäläinen                                                     Iiris Mekäläinen

TODISTAVAT

_________________                                              ___________________