Hyvän ja toimivan tapaamissopimuksen laadinnan pääperiaatteet

Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 2 §:n mukaisesti ”tapaamisoikeuden tarkoituksena on turvata lapselle oikeus pitää yhteyttä ja tavata vanhempaansa, jonka luona lapsi ei asu.

Lapsen vanhempien tulee keskinäisessä yhteisymmärryksessä ja pitäen silmällä ennen kaikkea lapsen etua pyrkiä siihen, että tapaamisoikeuden tarkoitus toteutuu 1 §:ssä säädettyjen periaatteiden mukaisesti”.

Tapaamissopimuksen on oltava sosiaalitoimen tai tuomioistuimen vahvistama ollakseen täytäntöönpanokelpoinen ja turvatakseen lapsen oikeudet kumpaankin vanhempaansa.

Lisäksi tapaamissopimuksen tulee olla täsmällinen, ajallisesti tarkka ja toteuttamiskelpoinen kummankin vanhemman osalta ja huomioiden vielä lapsen erityispiirteet.

Täytäntöönpanolain 2 §:n mukaisesti ”jos lapsi on täyttänyt 12 vuotta, täytäntöönpanoon ei saa ryhtyä vastoin lapsen tahtoa. Täytäntöönpanoon ei myöskään saa ryhtyä vastoin 12 vuotta nuoremman lapsen tahtoa, jos lapsi on niin kehittynyt, että hänen tahtoonsa voidaan kiinnittää huomiota”.

Tapaamissopimus on nimenomaan lapsen oikeus.

Huoltomuodolla ei ole mitään tekemistä tapaamissopimuksen laajuuden kanssa, vaan tapaamissopimus voi olla erittäin laaja vaikka lapsen huolto olisi uskottu yksin lähihuoltajalle. Tapaamisia vahvistettaessa ei lapsen iällä ole olennaisen rajoittavaa merkitystä, mikäli lapsi ei ole rintaruokinnassa. Ei ole tutkimuksin osoitettu, että nuoren lapsen paikka olisi enemmän esimerkiksi äidin luona.

Luonnollisesti tapaamissopimus perustuu asianosaisten henkilökohtaiseen tilanteeseen ja mahdollisuuksiin tavata ja pitää lasta luonaan.

Elatusapusopimus sitoo – tiedäthän velvollisuutesi ja oikeutesi?

Ennakoimalla tiedät, mihin sitoudut; mitä sopimus kattaa 10 vuoden päästä, ja miten se joustaa elämäntilanteiden mukaan. Ota asioista selvää. Vahvistettua sopimusta voi jatkossa olla vaikea muuttaa.

1. Muista, että teet sopimuksen jopa 18 vuodeksi eteenpäin. Mieti esimerkiksi, ovatko tapaamisasiat ja elatusmaksu kohtuullisia. Mitä tapahtuu, jos tulosi tippuvat tai jäät työttömäksi? Maksun alentaminen on usein pitkä ja kallis prosessi oikeudessa. Tee ensin määräaikainen sopimus.

2. Lasten hoidon osalta yhteishuoltajuus on hyvä ratkaisu. Älä hyväksy yksinhuoltajuutta kuin vain poikkeustapauksessa ja silloinkin erityisperustein.

3. Täytäntöönpanolain mukaan 12-vuotiaan oman tahdon vastaista tointa ei saa tehdä liittyen tapaamisiin ja asumiseen. Eli käytännössä 12-vuotias saa päättää itse asumisesta ja tapaamisista, ja lain mukaan lapsia on kuunneltava ja heidän kehitysasteensa mukaisesti huomioitava heidän tahtonsa.

4. Elatusmaksua määritellessä huomioi, että tapaamisista voi syntyä kuluja. Mikäli lapset asuvat kauempana toisesta vanhemmasta, matkakulut otetaan huomioon. Hyvä sopimus on, että molemmat vanhemmat osallistuvat matkakuluihin puoliksi.

5. Elatusavut ovat heti vahvistamisen jälkeen perimiskelpoisia. Vanhempien väliset suulliset tai kirjalliset sopimukset eivät ole täytäntöönpanokelpoisia, mikäli niitä ei ole vahvistettu kunnan sosiaalitoimessa tai tuomioistuimessa.

6. Lapsen oikeuksiin kuuluu tavata molempia vanhempia. Älä hyväksy perusteettomia rajoituksia tapaamisiin. Valvotut ja rajoitetut tapaamiset ovat vain ääritapauksia varten.

7. Sopimusta ei tarvitse allekirjoittaa heti lastenvalvojan luona. Ota mieluummin ehdotus mukaasi kotiin, etsi tietoa tai soita vaikka Elatusvelvollisten liittoon tarkentaaksesi sopimussisältöä.

MALLISOPIMUS

LIITE

Sopimukseen lapsen huollosta ja tapaamisokeudesta

ASIANOSAISET             

1. Lapsi

Mika Juhani Meikäläinen (xxxxxx-xxxx)

Makkola

2. Äiti

Maisa Kaarina Meikäläinen (xxxxxx-xxxx)

Simanala

3. Isä

Mauno Tapio Meikäläinen (xxxxxx-xxxx)

Makkola

HUOLTO JA ASUMINEN

Mika Juhani Meikäläinen asuu isänsä Mauno Tapio Meikäläisen luona vanhempiensa yhteisessä huollossa.

TAPAAMINEN       

Lapsella on oikeus pitää yhteyttä ja tavata äitiään Maisa Kaarina Meikäläistä vähintäänkin seuraavasti:          

Viikonlopputapaamiset

Parittomien viikkojen keskiviikkoillasta klo 16 maanantaiaamuun. Äiti noutaa lapsen keskiviikko-iltana päiväkodista / koulusta / isän luota ja palauttaa maanantai aamuna päiväkotiin / kouluun.

Arkitapaamiset

Parillisten viikkojen torstai-illasta klo 16 lauantai-iltaan klo 16. Äiti noutaa lapsen päiväkodista / koulusta ja palauttaa isän luokse.

Vuosilomat

Kesällä 4 viikkoa yhdessä tai kahdessa jaksossa alkaen 2021. Äiti ilmoittaa oman lomansa ajankohdan 30.4. mennessä. Mikäli ajankohdista ei päästä sovintoon 10.5. mennessä, määrää äiti parittomina ja isä parillisina vuosina 15.5. mennessä oman luonapitonsa ajan.

Talvi,- ja syyslomat vuorovuosin koulujen talvi,- ja syyslomien ajankohtana alkaen talviloma 2021 äidillä (parittomat). Parilliset vuodet isällä. Äiti noutaa lapsen hiihtolomalle lomaviikkoa edeltävänä perjantaina kotoa klo 16 ja palauttaa koulun alkua edeltävänä sunnuntaina klo 16 kotiin.

Parittomat syyslomat isällä alkaen 2021 ja parilliset äidillä alkaen 2022. Äiti noutaa lapsen syyslomalle koulun päätyttyä  ja viimeistään  klo 16 ja palauttaa sunnuntai-iltana klo 16 kotiin, jos ei ole muutenkin äidin luonapitoviikonloppu.

Loma-aikoina ei ole viikonlopputapaamisia ja lomaviikko käsittää

7 vrk tai koulun päätöksien mukaisesti.

Juhlapyhät vuorovuosin

Parittomien vuosien joulu koulun päättymisestä klo 16 uudenvuoden aattoon klo 18 alkaen 2021 isällä. Äidillä parilliset vuodet.

Parittomien vuosien uudenvuoden aatosta klo 16 koulun alkua edeltävään iltaan klo 18 alkaen äidillä. Isällä parilliset vuodet alkaen 2022.

Pääsiäisenä kiirastorstaista klo 16 toiseen pääsiäispäivään klo 18 alkaen vuodesta 2021 isällä (parittomat). Äidillä parilliset.

Vapunaatosta klo 16 vapunpäivään klo 18 alkaen 2021 äidillä (parittomat). Isällä parilliset.

Isänpäivät isän luona ja äitienpäivät äidin luona, siten että lapsi on torstai-illasta klo 16 maanantaiaamuun sen vanhemman luona, kumman juhlapäivä tämä on riippumatta siitä, kumman luona lapsen pitäisi olla tapaamissopimuksen puitteissa. Mahdollista viikonlopun menetystä ei korvata.

Muut lomat lapsi viettää sen vanhemman kanssa, jonka vuorolle lomat sattuvat.

Muuta huomioitavaa

Vuosilomien ja juhlapyhien johdosta menetettyjä viikonloppuja ei korvata.

Loma-aikoihin ja vuosilomiin liittyvistä esteistä isä ilmoittaa viimeistään 14 vrk ennen loman alkamista.

Jos tapaaminen tapahtuu ajanjaksona kun ei ole koulua, niin palautus isän luokse maanantai-aamulla klo 9.

Molemmilla vanhemmilla on oikeus matkustaa lasten kanssa ulkomaille. Ulkomaan matkasta tulee kuitenkin ilmoittaa vähintään yhtä (1) kuukautta ennen matkan alkamista toiselle vanhemmalle.

VOIMASSAOLO-AIKA

Tämä sopimus on voimassa allekirjoituksen päiväyksestä alkaen toistaiseksi.

LUONAPITO           

Äidillä Maisa Kaarina Meikäläisellä on oikeus pitää lapsi luonaan edellä sanottujen tapaamisten ajan.

PAIKKA JA AIKA

Savonlinnassa 16. päivänä maaliskuuta 2021    

ALLEKIRJOITUKSET

Mauno Meikäläinen                                      Maisa Meikäläinen

TODISTAVAT

_________________                                              ___________________