Lastenvalvojan luona neuvotellaan yleensä kahdesta sopimuksesta. Toinen sopimus koskee elatusapua. Se on rahamäärä, jonka niin sanottu  etävanhempi maksaa kuukausittain lähivanhemmalle.

Toinen sopimus koskee etävanhemman tapaamisoikeutta, eli milloin ja  missä hän tapaa lapsiaan.

Lastenvalvoja ei ole sopimuksien osapuoli. Hänen tehtävänsä on vahvistaa sopimukset.

Jos olet etävanhempi, niin lastenvalvojan luona on paras käyttäytyä kunnolla, olipa tilanne kuinka epäoikeudenmukainen tahansa.

Lastenvalvoja tekee laskelman elatusavun euromäärästä.

Meidän neuvomme on, että kiität ehdotuksesta ja pyydät koko laskelman kotiin mukaasi tarkistamista varten. Sama tarkistamisen mahdollisuus on myös lähivanhemmalla. Laskelman vähennykset ovat tulkinnanvaraisia, joten seuraavaksi kannattaa soittaa uudestaan neuvontapuhelimeen.