Erotilanteessa vanhempien täytyy sopia lapsen asumisesta sekä tapaamisista muualla asuvan vanhemman kanssa. Kirjallisia sopimuksia ei ole pakko tehdä, mikäli vanhemmat pystyvät sovussa asioista sopimaan. Tarpeen vaatiessa vanhemmat voivat tehdä yhteisiä lapsia koskevat sopimukset lastenvalvojan luona. Käynti lastenvalvojalla ja siellä laaditut sopimukset ovat vanhemmilla maksuttomia. Vahvistetut sopimukset ovat täytäntöön pantavia.

Valmistautuminen lastenvalvojan tapaamiseen

Yleensä lastenvalvoja määräytyy lapsen kotikunnan mukaan. Etävanhempi voi kuitenkin tahtoessaan varata ajan oman kotikuntansa lastenvalvojalle. Lastenvalvojaa voi myös vaihtaa pyytämällä tätä esihenkilöltä.

Tapaamiseen lastenvalvojan kanssa on syytä valmistautua huolellisesti. On hyvä miettiä etukäteen, millaista sisältöä sopimuksiin itse toivoo.

Sopimukset

Lastenvalvojan luona neuvotellaan yleensä neljästä sopimuksesta. Ensimmäiset koskevat sopimuksia lapsen asumisesta sekä sopimusta lapsen huollosta. Kolmas sopimus koskee elatusapua. Se on rahamäärä, jonka tapaava vanhempi maksaa kuukausittain lähivanhemmalle.
Neljäs sopimus koskee etävanhemman tapaamisoikeutta, eli milloin ja missä hän tapaa lapsiaan.

Mitä otat mukaan lastenvalvojan tapaamiseen?

Lastenvalvojan luokse on otettava mukaan tositteet omista tuloista ja menoista. Näihin tositteisiin luetaan muun muassa jo voimassa oleva elatussopimus, viimeisin verotuspäätös, selvitys edellisen ja kuluvan vuoden palkkatuloista, päätös ja maksuilmoitus sosiaalietuuksista, sekä tositteet muista mahdollisista tuloista. Mukaan on otettava myös tositteet asumiskustannuksista:

 • Oma asunto: lyhennys ja korko, vuokralla: vuokrasopimus
 • Sähkölaskujen vuosikeskiarvo
 • Vesi
 • Jätevesi
 • Kiinteistöverot
 • Jätehuolto
 • Lämmityskustannukset

Muita kustannuksia mitä kannattaa huomioida

 • Tositteet lasten tarvitsemista lääkinnällisistä apuvälineistä jne
 • Tositteet lapsen harrastuksiin ja päivähoitoon liittyvistä maksuista
 • Lasten tapaamisoikeuden toteutumisen kustannukset
 • Selvitys työmatkakulusta
 • Selvitykset mahdollisesta opiskelusta, sen kestosta sekä opintotuesta ja opintolainasta.

Elatusavun määräytymisestä säädetään lapsen elatuksesta annetussa laissa. Lisäksi oikeusministeriön ohjeessa (julkaisu 2007:2) ohjeistetaan ensin selvittämään lapsen kuukausittainen elatuksen tarve, minkä jälkeen selvitetään vanhempien elatuskyvyt. Vanhempien elatuskykyjä verrataan toisiinsa. Elatusapulain mukaan molemmat vanhemmat vastaavat lapsen elatuksesta oman kykynsä mukaan. Vanhemmilla voi olla hyvin erilaiset elatuskyvyt, joten kulujen tasajakoa ei automaattisesti nähdä reiluna ratkaisuna. Näin ollen vuoroasumistilanteessakin elatusapua täytyy mahdollisesti maksaa.

Ennen lastenvalvojan tapaamista kannattaa käytännön vinkkejä varten soittaa vielä Elatusvelvollisten Liiton neuvontapuhelimeen (050 514 6896).

Lastenvalvoja ei ole sopimuksien osapuoli. Hänen tehtävään on sovitella ja neuvotella vanhempien kanssa, sekä vahvistaa sopimukset. Lastenvalvojan velvollisuus on kuulla molempia vanhempia ennen sopimuksen laatimista. Sellaista sopimusta, johon toinen vanhempi ei ole suostuvainen, ei voida lastenvalvojan toimesta vahvistaa.

Tapaamiskustannukset

Hyvä tapaamissopimus on sellainen, että se ei rasita ketään osapuolta tai ei ole vaikea toteuttaa. Pienten lasten osalta usein ainut vaihtoehto on kuljettaminen autolla, mikäli asutaan etäällä toisistaan. Tällöin kuljetuskustannukset on hyvä jakaa puoliksi esimerkiksi siten, että kumpikin vanhempi hakee lapsen luokseen. Isommat lapset voivat käyttää jo julkisia liikennevälineitä tai omia kulkuneuvoja (pyörä, mopo).

Jos sopimusta ei synny

Suurin osa sopimuksista saadaan suhteellisen riidattomasti tehtyä lastenvalvojan luona.

Lasta koskeva sopimus on syytä lukea tarkoin läpi, ennen kuin siihen laittaa oman nimensä. Sopimuksiin, jotka eivät ole lapsen edun mukaisia, ei saa suostua. Jo allekirjoitettua sopimusta voi olla hyvin vaikea lähteä enää muuttamaan. Meidän neuvomme on, että kiität ehdotuksesta ja pyydät koko laskelman kotiin mukaasi tarkistamista varten. Sama tarkistamisen mahdollisuus on myös lähivanhemmalla. Laskelman vähennykset ovat tulkinnanvaraisia, joten seuraavaksi kannattaa soittaa esimerkiksi Elatusvelvollisten Liiton neuvontapuhelimeen (050 514 6896).

Lähteet:

Helsingin kaupunki

https://www.hel.fi/sote/toimipisteet-fi/aakkosittain/perho/lastenvalvojat/kysymykset2/