Elatusvelvollisten Liitto ry on vuonna 1978 perustettu lastensuojelu- ja edunvalvontajärjestö, jonka tavoitteena on edistää lapsen oikeutta säilyttää hyvät suhteet molempiin vanhempiin myös eron jälkeen.

Liitto julkaisee neljä kertaa vuodessa ilmestyvää Elatusvelvollinen – Uusperheellinen -lehteä, tarjoaa puhelinneuvontaa ja järjestää tapahtumia. Liitto laatii lakiehdotuksia, ja on ollut mukana luomassa mm. uudistunutta lapsenhuoltolakia (voimaan 1.12.2019).

Liitolla on 17 jäsenyhdistystä ympäri Suomen. Jäsenyhdistykset tarjoavat jäsenilleen neuvontaa ja vertaistukea sekä järjestävät tapahtumia.

Elatusvelvollisten liitto tekee yhteistyötä monien järjestöjen, kuntien, ammattikorkeakoulujen ja seurakuntien kanssa. Liitto on Väestöliiton, Lastensuojelun Keskusliiton ja Miesjärjestöjen keskusliiton jäsenjärjestö.

Toimintaa tukee Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA.

Elatusvelvollisten Liiton tavoitteena

on edistää lapsen oikeutta säilyttää hyvät suhteet molempiin vanhempiinsa myös silloin, kun vanhemmat asuvat toisistaan erillään.

Liiton jäsenyhdistykset järjestävät perhe- ja lastentapahtumia eri  puolella Suomea. Liitto julkaisee neljästi vuodessa ilmestyvää  Uusperheellinen – Elatusvelvollinen-lehteä. Liiton toimintaa tukee  Raha-automaattiyhdistys.