Muut yhteistyökumppanit

Raha-automaattiyhdistys, www.ray.fi

KELA,  www.kela.fi

Väestöliitto, www.vaestoliitto.fi

Lastensuojelun Keskusliitto, www.lskl.fi

Miessakit ry, www. miessakit.fi

Pelastakaa Lapset ry, www.pelastakaalapset.fi

Isät lasten asialla ry, www.isätlastenasialla.fi