Opinnäytetyö: ”Sä et niitä vie minnekään” – Torjuttujen vanhempien kokemuksia vieraannuttamisesta

Juhani Kaasisen tekemä opinnäytetyö koskien torjuttujen vanhempien kokemuksia vieraannuttamisesta on valmis ja luettavissa täällä. Opinnäytetyö toteutettiin Elatusvelvollisten Liitolle.

Vieraannuttaminen koetteli kohdevanhempien ja heidän lastensa välistä suhdetta, vaikuttaen myös heidän hyvinvointiinsa. Opinnäytetyön merkittävimpänä tuloksena kuitenkin oli, että kaikki haastatteluihin osallistuneet vanhemmat olivat säilyttäneet suhteen lapsiinsa. Osa koki suhteen jopa vahvistuneen.

”Jatkotutkimuksena olisikin kiinnostavaa tarkemmin selvittää, mitkä tekijät suojaavat ja auttavat vahvistamaan lapsen ja vanhemman välistä suhdetta silloin, kun sitä yritetään järjestelmällisesti heikentää. Ammattilaisten keinoja tunnistaa vieraannuttaminen ja puuttua siihen tulisi selvästi parantaa.”